Společnost


Jadako s.r.o.

Počet nahlášených stížností:45
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

77%
23%
Toto skore je založeno na 9 stížnostech.

#17011Reklamace zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 21 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.07.2017, před 5 lety

Magda Semelová

Znění stížnosti

Dne 24.11.2015 jsem zakoupila zboží - mixér v ceně 1.898,- Kč - obj.č. 15906286. U dodaného zboží nebyl žádný daňový doklad. Několikrát jsem se snažila písemně i telefonicky urgovat dodání dokladu o koupi. Bohužel marně. Dne 12. 6. 2017 jsem nefunkční mixér zaslala balíkem přes Českou poštu na adresu firmy s průvodním dopisem, kde jsem vše popsala. Do dnešního dne mi nepřišla žádná odpověď. Telefony nikdo nezvedá. Předpokládám, že firma balík řádně převzala, protože v opačném případě by mi jej pošta vrátila po 14 dnech zpět.


Produkt

1 ks mixér Nutribullet - důvod reklamace - nefunkční - voda protéká z nádoby přes nožový díl do motoru.


Požadované řešení

Navrhuji buď
1. vrácení opraveného zboží
2. zaslání nového funkčního výrobku
3. vrácení peněz 1.898,- Kč zpět na účet


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.7.2017 11:25, před 5 lety

Pokud bylo reklamované zboží spotřebitelem odesláno k reklamačnímu řízení za využití poskytovatele poštovních služeb, má se za to, že zásilka došla druhé straně třetí den ode dne odeslání. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace, pokud její poslední den připadá na víkend či svátek, prodlužuje se lhůta až do následujícího pracovního dne. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a spotřebitel má pak právo od smlouvy odstoupit dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění; spotřebiteli tedy odstoupením vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Odstoupení doporučujeme zaslat doporučeně, nejlépe s dodejkou, a shrnout v něm podstatné body související s uplatněním reklamace a doložit, že reklamace byly uplatněna. Vzor odstoupení od smlouvy a další informace jsou dostupné na https://www.dtest.cz/clanek-3281/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-pro-marne-uplynuti-lhuty-k-vyrizeni-reklamace

Pokud spotřebitel zboží reklamoval, nepotřebuje nutně pro uplatnění reklamace účtenku nebo fakturu. Stačí prokázat, že u prodejce věc zakoupil. To lze doložit třeba výpisem z bankovního účtu, záručním listem, originálním obalem, specifičností zboží (pokud jej nikdo jiný neprodává), v krajním případě i svědeckou výpovědí.

Pokud podnikatel nepřijme reklamaci, porušuje zákon o ochraně spotřebitele a tím se dopouští správního deliktu, za který mu může být udělena pokuta až do výše 3 000 000,- Kč. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že podnikatel porušil povinnost uloženou mu zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad. Podat podnět je možné prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.12.2017 07:44, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.