Společnost


Petr Doskočil

Počet nahlášených stížností:16
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#17087Nepřijmutí odstoupení od smlouvy

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

4 měsíce 16 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
21.07.2017, před 3 lety

Hana Varmužová

Znění stížnosti

Dobrý den, dne 22.6.2017 jsme si prostřednictvím internetu u společnosti objednali koupelnovou sestavu Superiora 2 PRO+ s umyvadlem. Dne 5.7. nám byla sestava s umyvadlem doručena a já ji přepravci zaplatila. Dne 10.7. jsme zjistili, že nám byla doručena jiná barva než jsme chtěli a daný den, jsme se ozvali se žádosti o výměnu zboží. Reklamaci dne 11.7. uznali. Posléze jsme zjistili, že jsme si sestavu špatně objednali a nesedí nám rozměrem umyvadlo. Dne 19.7. jsme sestavu poslali zpět a napsali jim, že je umývadlo velké a pokud sestavu neprodávají s užší verzí, chceme odstoupit od smlouvy a vrátit peníze. Odstoupení od smlouvy neuznali s tím, že se celou dobu řeší reklamace, posléze z toho důvodu, že jim zboží nebylo do 19.7. doručeno a pokud trváme na odstoupení od smlouvy sestavu od přepravce nepřevezmou.


Produkt

Koupelnová sestava Superior 2 PRO+, Č/WB + umyvadlo Kolo bílé


Požadované řešení

Akceptování odstoupení od smlouvy, vrácení peněz za zboží a úhrad poštovného


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.7.2017 11:11, před 3 lety

Pokud byla kupní smlouva uzavřena prostřednictvím prostředku umožňující komunikaci na dálku, má spotřebitelka právo odstoupit od této smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží (zboží bylo převzato dne 5. 7. 2017; poslední den lhůty pro odstoupení od smlouvy je tedy 19. 7. 2017). Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud spotřebitelka v jejím průběhu odeslala prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstoupila. Pokud tedy spotřebitelka může prokázat, že prodávajícímu zasílala odstoupení od smlouvy v poslední den lhůty, je prodávající povinen toto odstoupení respektovat. Nezáleží ani na tom, že spotřebitelka zboží nejprve reklamovala, je-li z jejího jednání zřejmé, že od kupní smlouvy následně odstoupila. Práva z vadného plnění a právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů totiž na sobě nejsou závislé.

Pokud spotřebitelka využila svého práva odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dní od převzetí zboží a zboží bylo zasláno zpět prodávajícímu, je prodávající povinen vrátit spotřebitelce bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy) všechny peněžní prostředky, které od spotřebitelky na základě smlouvy přijal a to včetně nákladů na dodání zboží. Náklady na dodání se rovnají nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, které prodávající nabízí (pokud si tedy spotřebitelka vybrala dražší způsob dodání - např. expresní, je prodávající povinen vrátit spotřebitelce pouze tu část peněžních prostředků, která se rovná nejlevnějšímu způsobu dodání zboží; z logiky věci sem nepatří osobní odběr zboží). Spotřebitelka může žádat náhradu nákladů vynaložených na vrácení zboží zpět prodávajícímu pouze v případě, pokud nebyla o své zákonné povinnosti předem poučena (například ustanovením v obchodních podmínkách, že v případě odstoupení od smlouvy ponese náklady na vrácení zboží ona). Nevrátí-li prodávající peněžní prostředky ve výše uvedené lhůtě, má spotřebitelka taktéž právo žádat zákonný úrok z prodlení.

Pokud prodávající nebude odstoupení od smlouvy akceptovat, může spotřebitelka využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.12.2017 08:40, před 2 lety

Spotřebitelka nás informovala, že se případ podařilo vyřešit smírnou cestou. Stížnost proto uzavíráme.