Společnost


Renoro s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#17098Nevrácené peníze za vadné zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

28 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.07.2017, před rokem

Petr Doležal

Znění stížnosti

Za třikrát reklamované zboží mi přišel dobropis se splatností 8.6. 2017 a po několikátém urgování o zaplacení zůstali pouze u slibů, že dobropis uhradí. Do dnešního dne se tak nestalo.


Produkt

digitální kamera camcorder 1080.


Požadované řešení

uhradit co nejrychleji peněžní částku


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.7.2017 17:36, před rokem

Pokud prodávající akceptoval odstoupení od smlouvy, má povinnost vrátit spotřebiteli přijeté peněžní prostředky. Pokud takto nepostupuje, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod dohodou o zániku smlouvy odpadl), jednalo by se tedy o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Společnost je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitelka má také možnost se obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář https://adr.coi.cz/cs).


Petr Doležal

Uzavření stížnosti

Publikováno
21.8.2017 09:38, před rokem

Hodnocení:

Komentář: Neuhrazený dobropis, ze dne 23.7. 2017, byl již uhrazen.