Společnost


VIAVOX, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:11
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#17257Uhrazení dlužné částky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 7 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
02.08.2017, před 5 lety

Pavel Balcar

Znění stížnosti

U firmy Viavox,s.r.o., Zlín jsem na základě "Smlouvy o obchodním zastoupení" využíval služeb výhodného telefonního volání Avox a v této souvislosti mi byl zřízen uživatelský účet, na který jsem uhradil vratnou kauci a poplatky dle vyúčtování. Po ukončení "Smlouvy" 30.11.2015 bylo provedeno konečné vyúčtování, kde mi vznikl přebytek ve výši cca 4121,- Kč, který by mi firma měla vrátit na můj bankovní účet. Svůj závazek vůči mně firma uznala, avšak jeho uhrazení postupně odsouvala s tim, že nemají dostatek financí a že musí vymáhat své pohledávky od jiných subjektů a podle jejich přísunu postupně vyřizovat své závazky. Při pokusech o řešení situace formou emailů a komunikace na jejich webových stránkách firma nereaguje.


Produkt

Moje ID č. 8980


Požadované řešení

Vrácení dlužné částky 4121,-Kč


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.8.2017 15:09, před 5 lety

Byla-li sjednána vratná záloha, má společnost povinnost ji vydat v případě, že zanikl smluvní závazek, ke kterému se záloha vztahovala. Skončením smlouvy tedy zanikl i právní důvod pro držení zálohy. Získá-li někdo na úkor jiné osoby majetkový prospěch bez právního důvodu, jedná se o bezdůvodné obohacení. V takovém případě má ten, kdo se bezdůvodně obohatil, povinnost vydat poškozenému to, oč se obohatil. Spotřebitel by měl společnost vyzvat k vydání majetkového prospěchu. Obohacený má povinnost plnit bezprostředně po výzvě. Pokud tento závazek nesplní řádně a včas, ocitá se v prodlení a spotřebitel má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Společnost je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.12.2017 16:45, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.