Společnost


Agnieska Kant

Počet nahlášených stížností:7
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#17323Nevydaný reklamační protokol

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 3 dny 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.08.2017, před 6 lety

Kateřina Nováková

Znění stížnosti

Dobrý den.
Dne 4.4.2017 jsem si objednala na stránkách panikabelkova.cz dámskou kabelku. Dne 11.7.2017 jsem kabelku již odeslala na reklamaci (po straně se párala a u držadel se odlupovala postraní guma). Reklamace byla vyřízena včas a kabelka zašita. Ovšem bez řádného reklamačního protokolu!! A jelikož nesouhlasím s opravou druhé závady (guma byla pouze nožem odříznuta), také jsem chtěla využít práva na proplacení poštovného, reklamační protokol je pro mě nezbytností. Snažila jsem firmu kontaktovat mailem, ale nikdo bohužel nereaguje.


Produkt

Dámská kabelka David Jones


Požadované řešení

Nemám již důvěru. Navrhuji odstoupení a vrácení kupní ceny výrobku.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.8.2017 16:57, před 6 lety

Reklamoval-li spotřebitel zboží, prodávající je povinen mu vydat písemné potvrzení mimo jiné o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Dozor nad dodržováním uvedených povinností stanovených v § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. V obchodních podmínkách e-shopu je uvedena informace, že společnost, se kterou byla uzavřena kupní smlouva, má své sídlo v Polsku. Jedná se tedy o polský e-shop, který se zaměřuje na český trh. V takové případě se uzavřená kupní smlouva bude řídit českým právním řádem.

Prodávající je dle stanoviska Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. Cpj 40/82, povinen provést záruční opravu s veškerou odbornou péčí takovým způsobem, aby byla vada řádně a beze zbytku odstraněna a prodaná věc nebyla v důsledku výskytu vady ani opravy nijak znehodnocena.

Spotřebitel má rovněž i nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů, které s uplatňováním reklamace měl. To znamená, že prodávající je povinen proplatit i veškeré účelně vynaložené poštovné, které musel spotřebitel uhradit pro odesílání zboží do reklamace. Podací lístky je vhodné si dobře uschovat.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt (zahraniční subjekt se sídlem v Polsku), doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátila na Evropské spotřebitelské centrum při České obchodní inspekci na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Podrobný formulář stížnosti je k dispozici na webových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz v záložce „Kontakty“. Ke stížnosti je třeba přiložit doklady, které má spotřebitel k dispozici, např. kopii smlouvy, e-mailovou komunikaci s prodejcem.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.12.2017 17:09, před 5 lety

Podnikatelka byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.