Společnost


Balamia s.r.o. "v likvidaci"

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#1739Okrádání důchodců

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

8 měsíců 12 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
28.12.2013, před 7 lety

Elliška Brázdová

Znění stížnosti

Technik vnutil mamince čističku vody i přesto,že je viditelné, že bere prášky a její hlava nechápe co se jí vnucuje.Podepsala mu i úvěrovou smlouvu s Home creditem. Ti se alespoň zachovali slušně a smlouvu zrušili. Ovšem Balamia s.r.o. převzala pouze vrácený přístroj zaslaný poštou. Odstoupení od kupní smlouvy nepřevzali, takže netušíme co bude dál. Už se s tím zabýváme od 26.11.2013. Samozřejmě zaslaný balík i rekomando bylo včas ve 14denní lhůtě od podepsání smluv.


Produkt

čistička vody PURA 5 od firmy Balamia s.r.o.


Požadované řešení

Rádi bychom ukončili tento problém, Na adrese firmy V Dolině 1515/1 Praha10 odebrali přístroj, ale rekomando nikoli. Netušíme kam jej zaslat.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.12.2013 13:09, před 7 lety

Pokud bylo zasláno písemné odstoupení od kupní smlouvy dle § 57 občanského zákoníku a společnost jej nepřevzala, uplatňuje se ze zákona tzv. fikce doručení, kdy se odstoupení považuje za doručené a platné. Dle § 14 zákona o spotřebitelském úvěru s kupní smlouvou automaticky zaniká i vázaný spotřebitelský úvěr.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.9.2014 14:40, před 6 lety

Společnost Balamia s.r.o. byla zrušena a nyní probíhá její likvidace. Stížnost jsme nuceni z tohoto důvodu uzavřít. Spotřebitelé by nyní měli uplatnit svou pohledávku u likvidátora, který je zapsán v obchodním rejstříku. Likvidátor činí jménem společnosti jen úkony směřující k likvidaci společnosti. Při výkonu této působnosti plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje společnost před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků a vykonává práva společnosti.

Likvidátor má povinnost oznámit vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům. Zároveň je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit nejméně dvakrát za sebou s alespoň dvoutýdenním časovým odstupem rozhodnutí o zrušení společnosti s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce. Dle nám dostupných informací tato povinnost splněna nebyla. Nicméně spotřebitelé mohou pohledávku uplatnit až do zániku společnosti, tj. výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

Likvidátor, který porušuje své povinnosti, může být odvolán soudem na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem.