Společnost


Tchibo Praha, spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:13
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#17542Neúplné informace v potvrzení objednávky zájezdu č. 617169661166, objednaného přes Tchibo u CK Eurotours

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 6 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.08.2017, před 4 lety

Otakar Svoboda

Znění stížnosti

Dobrý den,

v potvrzení objednávky po zaplacení a ve voucheru nebyla uvedena zásadní informace ohledně příjezdu do Berghotel Rudolfshütte v Rakousku. Ani navigace Google, podle které jsem do hotelu autem jel, nutnost použití lanovky pro závěrečný úsek cesty neukazovala.
Kromě toho v informacích CK byl uveden příjezd do hotelu do 18,00 s tím, že o pozdějším je třeba se domluvit s recepcí.

Dorazili jsme v 17,30, kdy navigace ukazovala cca 15 minut do cíle, k závoře na cestě vzhůru a teprve u ní jsme se z telefonátu do recepce dozvěděli o nutném použití lanovky s tím, že ta jezdí pouze do 17,00. Na jejich doporučení jsme byli nuceni zaplatit si a využít jednu noc včetně stravy v penzionu pod ní.

Ještě z místa pobytu jsem reklamoval nedostatečné resp. nulové informace CK Eurotours/Tchibo a žádal náhradu nákladů, které nám tak vznikly a jež dosahovaly zhruba výše jedné noci s polopenzí, kterou jsme v hotelu měly zaplacenou.

Tchibo ve svých odpovědích nesustále poukazovalo na internetové stránky Eurotours, kde je nutnost lanovky v podsekci zmíněna a k meritu reklamace, totiž, že tato podstatná informace chybí na potvrzení jako takovém (které se jinak zabývá každým detailem pobytu) a tím mě uvedli ve zmatek a způsobili zmíněnou ztrátu, se nevyjádřili a reklamaci odmítají.

Jsem připraven se obrátit na vedení obou firem a na ČOI ale budu Vám vděčný za každou radu, jak dál postupovat. Jsem totiž přesvědčen, že mám pravdu a na příslušné odškodnění mám nárok.

Děkuji moc, zdravím Vás,

Otakar Svoboda

svobodaot@seznam.cz
774352536


Produkt

/Users/otakarsvoboda/Desktop/Potvrzení rezervace Eurotours 617169661166_170618093230.pdfZájezd CK Tchibo/Eurotours č. 617169661166 - Rudolfshütte, Rakousko


Požadované řešení

Očekávám kompenzaci nákladů, které mi vznikly kvůli chybějící základní informaci ohledně jediného možného přistupu do místa rekreace lanovkou v potvrzení, zaslaném CK, tedy hodnoty ztráty zaplacené noci s polopenzí.

Ve své korespondenci s firmou jsem vše velmi podorobně vylíčil - jsem připraven ji přeposlat na Vámi udanou adresu - a podstatu stížnosti, tedy, že v jejich potvrzení ani voucheru nebyla o jediném možném přístupu lanovkou, nikdy nezpochybnili (ani nemohli). Jen se neustále vymlouvají, že někde na internetu to je. Oponuji, že jako zákazník nemám povinnost ani potřebu ověřovat jejich oficiální informace na webu fimy.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.8.2017 14:11, před 4 lety

Za vady zájezdu je odpovědný pořadatel tohoto zájezdu (zprostředkovatel uzavření smlouvy o zájezdu by byl za vady zájezdu odpovědný, pokud by vyvolal na základě zvláštních okolností u třetích osob představu, že služby cestovního ruchu poskytuje jako zájezd na vlastní odpovědnost). Při uzavření smlouvy je pořadatel povinen vydat spotřebiteli potvrzení o zájezdu. V tomto potvrzení musí být mimo jiné uveden údaj o poloze ubytování, jeho turistické kategorii, stupni vybavenosti, hlavních charakteristických znacích a jeho souladu s právními předpisy příslušného státu.

Neměl-li zájezd vlastnosti uvedené v potvrzení o zájezdu, jedná se o vadu, kterou je možné reklamovat. Měl-li zájezd vadu a vytkl-li ji spotřebitel bez zbytečného odkladu, má spotřebitel dle § 2540 občanského zákoníku právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Existenci vad je nutné doložit (např. foto nebo video záznam). Nevytkl-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu z ceny nepřizná, jestliže pořadatel namítne, že spotřebitel své právo neuplatnil ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu ani u něho, ani u osoby, která uzavření smlouvy zprostředkovala. Z popisu stížnosti, kterou jsme od spotřebitele obdrželi, však vyplývá, že všechny vady již byly vytknuty.

Pokud pořadatel zájezdu porušil některou ze svých povinností, může zákazník také požadovat úhrady škody za újmu za narušení dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. Pořadatel odpovídá zákazníkovi za splnění povinností ze smlouvy bez zřetele na to, zda v rámci zájezdu poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby.

Pro výpočet výše nároku je možné využít tzv. Frankfurtskou tabulku slev. Tabulka není právně závazná, jedná se spíše o pomocné vodítko. Zde je k dispozici ke stažení Frankfurtská tabulka slev: http://www.dtest.cz/clanek-3723/jak-spravne-reklamovat-vady-zajezdu. Více informací ohledně problematiky zájezdů je možné také vyhledat na adrese https://www.dtest.cz/clanek-4407/pravo-problemy-se-zajezdy.

Reakce společnosti

Publikováno
25.8.2017 13:04, před 4 lety

Vážený pane Svobodo,
kontaktovali jsme našeho partnera a pořadatele zájezdu společnost Eurotours, od které jsme získali zprávu, že jste již došli k oboustranně uspokojivé dohodě o narovnání a že Vaše stížnost je tímto zdárně vyřešena. Intervence či jakékoliv další kroky ze strany naší firmy tak již nejsou třeba. Těší mě, že vše dopadlo k Vaší spokojenosti a věřím, že nám i společnosti Eurotours zůstanete nakloněn i do budoucna.
S pozdravem.
Eva Kotýnková

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.9.2017 08:54, před 4 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.10.2017 09:50, před 4 lety

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.