Společnost


Balamia s.r.o. "v likvidaci"

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#1762Klamavé jednání, nepravdivé údaje ve smlouvě, lživá identifikace společnosti

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

8 měsíců 9 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
31.12.2013, před 7 lety

Martina Stratilová

Znění stížnosti

Narazila jsem na tuto stránku a chtěla bych se přidat ke stížnostem na tuto firmu. Nechci se opakovat, protože náš příběh je navlas stejný, jako ten pod názvem: #1586 Podvod také v údajích ve smlouvě. Naše babička byla naprosto stejně podvedena v ten samý den (28.11.2013) v Olomouci. Napíšu tedy okolnosti, které věc doplňují o další fakta.
Postup jednatelů firmy Balamia s.r.o. Česká vodárenská byl naprosto stejný i s falešnými údaji o místě uzavření ve smlouvě. Zdálo se tedy, že společnost má celou věc promyšlenou.
Vzhledem k tomu, že se těmito případy zabývám i pracovně, věděla jsem, že obhájit podvodné jednání není pro firmu takto lehké. Soud vždy posuzuje fakta , a když se hned účinně bráníte a nedbáte toho, co vám smlouva s firmou tvrdí, je šance na úspěch. Nám se podařilo ihned druhý den odstoupit od úvěrové smlouvy s firmou Home Credit, která jednala velmi rychle a solidně. Odstoupení do několika dnů akceptovala písemně a touto cestou nás upozornila na dalšího účastníka celé věci a to společnost Bell Group s.r.o.. V ten samý den jsme odstoupili od smlouvy s firmou Balamia s.r.o. Česká vodárenská. A po upozornění úvěrové společnosti jsme také kontaktovali firmu Bell Group s.r.o..
Nakonec se nám podařilo dosáhnout demontáže zařízení, ale bohužel babička se nechtěla účastnit soudního jednání a tak firmě za nic zaplatila storno poplatek ve výši 5.000 kč. Upozorňuji, že na ten v tomto případě firma neměla nárok. Jako podmínku jeho zaplacení jsme ale chtěli písemné odstoupení od smlouvy. To nám až po handrkování po telefonu na místě poslala Blamia s.r.o. s razítkem Bell Group s.r.o. mailem s tím, že originál dodají poštou. Tak se ale i po dvojí urgenci nestalo, i když je to již měsíc. Dokonce se nám pošta zaslaná na sídlo firmy Balamia s.r.o. vrací, jako nedoručená. Adresa Bell Group s.r.o. je zatím aktivní.
Otázkou zní? Dá se tato firma potrestat i takto bez účasti poškozených? Obávám se, že většina seniorů do sporu nebude chtít jít a popravdě, ani se jim nedivím.


Produkt

PURA - čistička vody, zjištění kvality vody v domácnostech


Požadované řešení

Prošetření firmy a potrestání podvodného jednání.
- uvádí nepravdivé údaje, jak při představení zboží, tak při své vlastní identifikaci, tak ve smlouvách.
- naprosto lživě provádí měření kvality vody.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.1.2014 10:13, před 7 lety

V tomto případě dle nám dostupných informací došlo k odstoupení od kupní smlouvy dle § 57 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, tudíž toto odstoupení mělo proběhnout bez sankcí. Částku 5000 Kč nebyla spotřebitelka povinna platit, společnost by patrně žalobu k soudu nepodávala, protože by jí v rámci takového řízení s největší pravděpodobností pouze vznikly náklady spojené se soudním řízením.
Společnost Balamia s.r.o. je od 13.12.2013 v likvidaci.
Na obdobné klamavé nebo agresivní praktiky společnosti je možné podat podnět České obchodní inspekci, která s nimi může zahájit řízení a udělit sankce.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.9.2014 14:41, před 6 lety

Společnost Balamia s.r.o. byla zrušena a nyní probíhá její likvidace. Stížnost jsme nuceni z tohoto důvodu uzavřít. Spotřebitelé by nyní měli uplatnit svou pohledávku u likvidátora, který je zapsán v obchodním rejstříku. Likvidátor činí jménem společnosti jen úkony směřující k likvidaci společnosti. Při výkonu této působnosti plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje společnost před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků a vykonává práva společnosti.

Likvidátor má povinnost oznámit vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům. Zároveň je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit nejméně dvakrát za sebou s alespoň dvoutýdenním časovým odstupem rozhodnutí o zrušení společnosti s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce. Dle nám dostupných informací tato povinnost splněna nebyla. Nicméně spotřebitelé mohou pohledávku uplatnit až do zániku společnosti, tj. výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

Likvidátor, který porušuje své povinnosti, může být odvolán soudem na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem.