Společnost


DIRECT pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:13
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#17636Ukončení šetření škodné události bez vyplacení pojistného plnění

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

6 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.08.2017, před 3 lety

Igor Vasil

Znění stížnosti

Dne 16.6 jsem na dálnici srazil srnu. Dopravní nehodu řešila PČR jelikož bylo auto pojištěné. Následně jsem pojistnou událost okamžitě hlásil na pojišťovně Direct. Vše probíhalo běžně do doby, kdy mi bylo oznámeno že oprava auta je pro pojišťovnu nerentabilní a že mám poslat číslo účtu. Já okamžitě reagoval na jakékoliv jejich požadavky, týkající se pojistné události. Nabídku odkoupení auta v aukci jsem neakceptoval. Kontaktoval jsem pojišťovnu o urychlení vyplacení pojistného, z důvodu že jsem chtěl auto opravit. Na žádost pojišťovny autoservis zaslal předběžnou kalkulaci ceny opravy. Likvidátor pojišťovny na základě toho vysloveně napsal že opravu povoluje! Servis mi po opravě auto vydal, jelikož druhý den mu začínala dovolená a nechtěli mi auto blokovat další týdny. 14 dnu nato mi přišel od pojišťovny dopis že to neuznávají jako pojistnou událost že střet se zvěří není automaticky předmětem havarijního pojištění. Havarijní pojištění si platím právě z důvodu těchto událostí. Kdybych nereagoval jak jsem reagoval, tak by škoda byla podstatně větší. Přijde mi hlavně absurdní nejdříve vše řešit jako pojistnou událost a pak to zpětně neuznat! A uznali to už tím že to označili za totální škodu a chtěli číslo účtu. Ani nemluvě o povolení opravy. Po mé stížnosti po mne chtěli kopie komunikace o tom že mi nějaký pracovník slíbil výplatu pojistného.


Požadované řešení

vyplacení pojistného plnění


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.8.2017 13:52, před 3 lety

Práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny v pojistných podmínkách. V těchto podmínkách bývají zpravidla vymezeny výluky z pojištění tedy případy, na které se pojištění nevztahuje. Je proto vhodné prostudovat pojistné podmínky a zjistit, zda se pojištění na tuto konkrétní situaci vztahuje. Pokud pojišťovna odmítla poskytnout pojistné plnění neoprávněně, měl by spotřebitel zaslat pojišťovně nesouhlas se šetřením pojistné události a požadovat znovu prošetření případu.

Pokud spotřebitel obdržel od zaměstnance pojišťovny nesprávné informace ohledně pojistné události (bylo přislíbeno pojistné plnění, i když nemělo být), mohl by žádat po pojišťovně náhradu škody, která mu vznikla v souvislosti s tímto jednáním zaměstnance pojišťovny. Spotřebitel ale musí prokázat, že mu škoda vznikla a že za tuto škodu je odpovědná pojišťovna (například pokud by musel spotřebitel hradit opravu, kterou měl dle zaměstnance pojišťovny učinit ještě před vyplacením pojistného plnění, pomocí úvěru, mohl by žádat proplacení úroků a poplatků z tohoto úvěru).

Nebude-li možné spor vyřešit smírnou cestou prostřednictvím našich webových stránek, má spotřebitel možnost využít mimosoudního řešení sporů. K mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou) v neživotním pojištění je příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací je možné vyhledat na webových stránkách https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

Reakce společnosti

Publikováno
30.8.2017 09:42, před 3 lety

Dobrý den, pane Vasile,

odpověď na Vaši stížnost jste dostal včera mailem. Celý průběh šetření pojistné události jsme prověřovali. Pochybili jsme. Pracovník likvidace, který šetřil pojistnou událost, přehlédl, že ve smlouvě není připojištění rizika střetu se zvěří. Pojistnou událost vyřizoval automaticky tak, jakoby toto riziko ve smlouvě pojištěno bylo. Udělal chybu, ne úmyslně, chyba se však stala. Za postup likvidátora se omlouváme. Mrzí nás to o to více, protože v důsledku toho jste musel trávit čas nad dokládáním podkladů k řešení události, která z výše uvedené smlouvy likvidní není.
Správně jste se měl ihned dozvědět, že událost proplatit nemůžeme. S pracovníkem likvidace jsme celou situaci probrali a nastavili opatření tak, aby k takovéto chybě už nedošlo.
Zároveň chceme také poděkovat za to, že jste se ozval a díky Vám jsme se mohli o našem pochybení dozvědět a napravit jej. Zkomplikovali jsme Vám život, nedokážeme však zařídit výplatu události z této smlouvy, neboť při jejím sjednání, jste si riziko střetu se zvěří nezvolil.
Jsme ale připraveni náhradu času, který jste nám věnoval, zvážit a po vzájemné domluvě jej uhradit. Ozvěte se prosím kolegyni, která Vám psala, máte-li zájem řešit stížnost touto cestou.


Direct pojišťovna


Igor Vasil

Reakce spotřebitele

Publikováno
31.8.2017 09:17, před 3 lety

Pojišťovna přehodnotila své závěry, uznala chybu i finanční závazek a pojistnou událost proplatili. Velmi si cením tohoto přístupu. Děkuji

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.8.2017 09:23, před 3 lety

Na základě výše uvedeného stížnost uzavíráme, neboť bylo dosaženo smírného řešení sporu.


Igor Vasil

Uzavření stížnosti

Publikováno
31.8.2017 09:23, před 3 lety

Hodnocení: