Společnost


Elektro Urbánek s.r.o.

Počet nahlášených stížností:3
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#1768Neuznaná reklamace ručního šlehače typ ZEL4815EX

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

8 měsíců 14 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.01.2014, před 7 lety

Miluše Jílková

Znění stížnosti

Dne 22.10.2011 zakoupen výše zmíněný výrobek. Poprvé reklamace uplatněna ve zmíněné prodejně v Zábřehu dne 24.8.2013.Předáváno vždy kompletní balení výrobku včetně všech písemných náležitostí.Popis závady-nefunkční přístroj,popraskaný a uvolněný plastový chránič na šlehací metle.O vyřízení reklamace jsem nebyla ani jednou až dosud prodejcem vyrozuměna.Dostavila jsem se osobně k dotázání se na vyřízení reklamace dne 16.9.2013.Přístroj byl údajně opraven ale nepředveden a poškozené příslušenství vráceno bez opravy a bez vyjádření.Odmítla jsem takto vyřízenou reklamaci a byl sepsán další reklamační protokol dne 16.9.2013.Přípisem ze servisního oddělení Zelmer vytištěném dne 1.10.2013 byl sdělen důvod nevykonání opravy:Mechanické poškození.Protože mne prodejce opět nevyrozuměl o vyřízení reklamace dostavila jsem se na prodejnu 18.10.2013, kde mě byl předložen písemný důvod nevyřízení úplné reklamace. Odmítla jsem jej opět a upozornila jsem je, že v kompletním balení je rovněž druhá šleh.metla, na které je rovněž popraskaný plastový chránič, prozatím neuvolněný, což svědčí o použitém nekvalitním materiálu a jedná se tedy o výrobní vadu. Přestože již dávno uplynula 30ti denní lhůta pro vyřízení reklamace, dala jsem jim možnost reklamaci vyřešit opravou či výměnou. 21.11.2013 jsem se dostavila na prodejnu, ale prodejce nebyl schopen mi doložit písemné vyjádření výrobce k zjištěné rozšířené závadě na příslušenství. Z tohoto důvodu se domnívám, že reklamaci sepsanou dle RP č. 8213104561 již neřešil a kompletní balení výrobku je stále na prodejně.
Z toho důvodu žádám o vrácení plné pořizovací ceny.


Produkt

Ruční šlehač Zelmer Robi 481.5 EX expresive line, typové označení ZEL4815EX.


Požadované řešení

Navrácení plné pořizovací ceny ručního šlehače a uhrazení vzniklých nákladů spojených s vyřizováním reklamace.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.1.2014 12:30, před 6 lety

V případě první reklamace ze dne 24.8.2013 došlo k vyřízení reklamace jejím uznáním a provedením opravy - vyřízeno 16.9.2013. Druhá reklamace uplatněna téhož dne byla patrně zamítnuta z důvodu mechanického poškození, což bylo dle nám dostupných informací oznámeno kupujícímu 1.10.2013. Prodejce není povinný předložit k odůvodnění zamítnutí reklamace vyjádření výrobce.
Dle § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele je povinností prodejce vytavit písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Zároveň je povinný do 30 dnů reklamaci vyřídit jinak kupujícímu svědčí práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.
Pokud je spor o příčinu závady, v tomto případě, zda se jedná o mechanické poškození či nikoli, je možné využít nezávislého odborníka, který výrobek posoudí.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.9.2014 17:00, před 6 lety

Společnost se nerozhodla spory prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz řešit. Vzhledem k tomu, že služba je založena na principu dobrovolnosti, bude nutné z tohoto důvodu stížnost uzavřít.
V případě, že má spotřebitel zájem i nadále ve sporu pokračovat, bude nutné obrátit se na příslušný občanskoprávní soud s žalobou. Před samotným podáním žaloby doporučujeme zaslat společnosti předžalobní výzvu dle § 142a občanského soudního řádu.