Společnost


Obklady Vilímek s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#17838Neumožnění reklamace poškozeného zboží u dopravce

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 4 dny 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
07.09.2017, před 4 lety

Nela Lašáková

Znění stížnosti

Firmě Vilímek s.r.o jsem odesílala zpět ve 14-ti denní lhůtě zpět objednávku, dopravce ji bohužel z části poškodil a doručil ji do prodejny místo do skladu, ale firma Vilímek mi neposkytla potřebné informace a údaje k tomu, abych mohla zásilku u přepravce reklamovat


Požadované řešení

Zaplacení půlky ztráty


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.9.2017 09:04, před 4 lety

Pokud se spotřebitelka rozhodne využít svého práva daného § 1829 občanského zákoníku pro smlouvy uzavřené distančním způsobem, tedy za použití prostředků komunikace na dálku (do této kategorie spadá rovněž veřejná komunikační síť jako je internet, popřípadě i elektronická pošta), a pro smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory podnikatele, může odstoupit od uzavřené kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Spotřebitelka v takovém případě prodávajícímu odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Aby se spotřebitelka obeznámila s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, měla by s ním nakládat a zkontrolovat je jen takovým způsobem, jaký by jí byl umožněn v prodejně.

Pokud byla věc během přepravy zpět k prodávajícímu poškozena, je za tuto škodu vůči prodávajícímu odpovědná spotřebitelka. Spotřebitelka má v takovém případě možnost žádat náhradu škod po přepravci. Je-li k uplatnění reklamace u přepravce vyžadována součinnost adresáta (prodávajícího), měl adresát součinnost poskytnout. Neučiní-li tak, může spotřebitelka žádat po adresátovi náhradu škody, které jí vznikla v souvislosti s neposkytnutím součinnosti ze strany adresáta.

Reakce společnosti

Publikováno
22.9.2017 15:40, před 4 lety

Dobrý den.
Rádi by jsme se vyjádřili ke stížnosti paní Lašákové.

Problém vznikl bohužel při vrácení zboží. Paní jsem zadal adresu našeho skladu, kde měl převzít pracovník skladu, seznámený se zakázkou, a pověřen kontrolou. Bylo ovšem doručeno na naši adresu prodejny kde o této zakázce pracovník nevěděl (denně přijímáme a odesíláme několik zásilek). Poté informoval zodpovědnou osobu o přijetí zásilky. Jakmile se zodpovědná osoba k zásilce dostala, bylo zjištěno poškození. Rozbalení a spočtení poškozených kusů je zdokumentováno videem.
Zásilky s obsahem obkladů a dlažeb výhradně zasíláme paletovou přepravou, a to jsme také učinili při poslání k zákaznici. Zde k žádnému poškození nedošlo.
Paní Lašáková souhlasila svým podpisem s výší náhrady:
Opravný daňový doklad k daňovému dokladu č. 170100292
Důvod opravy : vrácení zboží, 14ks rozbité, 25ks v pořádku.
Dne 7.9.2017.


Nela Lašáková

Reakce spotřebitele

Publikováno
25.9.2017 10:31, před 4 lety

Jak firma Vilímek píše- pan mi zadal adresu skladu, já ale přesně na tuhle adresu zásilku poslala, i telefonní kontakt na pana Burdu jak mi zadal (vše je evidováno v systému přepravní společnosti), takže i v tomhle přepravní společnost udělala chybu, protože dodala zásilku na jinou adresu, takže i tohle bylo na reklamaci kromě poškození zásilky, ale firma Vilímek mi nebyla schopna podat vysvětlení jak to tedy bylo- ptala jsem se a nebylo mi na tohle téma vůbec odpovězeno!! Je taky možné ale, že dopravce na firmu odkázel přímo pan Burda- přepravní společnosti vždy kontaktují uvedenou osobu, takže je to zvláštní, leč opět stejný problém- z nedostatku informací jsem nemohla reklamaci podat.
A tím že jsem si dala vrátit část peněz která je jasná neznamená, že s postupem společnosti souhlasím, tohle nemá s řešením problému vůbec nic společného, stále trvám na poškození mé osoby firmou Vilímek s.r.o a na úhradě poloviny nákladů.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.9.2017 21:19, před 4 lety

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitelky reagovat. Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.2.2018 17:08, před 4 lety

Společnost již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka může také využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz/cs.