Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2731
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:23
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 504 stížnostech.

#17899Neoprávněně naúčtovaný poplatek

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 5 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.09.2017, před 3 lety

Antonín Beránek

Znění stížnosti

Dobrý den! 13.2.2017 jsem této společnosti napsal email, ve kterém jsem je žádal o zrušení účtu vzhledem k jeho nefunkčnosti (nemohl jsem se tam ani přihlásit). Přesto mi byli k 31.5.2017 a 31.8.2017 naúčtovány poplatky po 2.247,- Kč.


Požadované řešení

Věřím, že mi neoprávněně stržené peníze vrátí na můj účet.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.9.2017 19:06, před 3 lety

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Výpověď je účinná jejím doručením. Pokud společnost záměrně znemožňuje vypovězení smlouvy, nemůže se dožadovat toho, že právní vztah nebyl ze strany spotřebitele řádně ukončen. Pokud spotřebitel výpověď smlouvy zaslal společnosti prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat (např. formou uváděné emailové adresy nebo faxu), ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí společnosti prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení smlouvy.

Zároveň je vhodné vyzvat společnost k vydání bezdůvodného obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatí, má povinnost plnit bezprostředně po výzvě. Pokud tento závazek nesplní řádně a včas, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Reakce společnosti

Publikováno
18.9.2017 17:25, před 3 lety

ID: 4STUEH64


Přejeme Vám dobrý den.

Mějte prosím na paměti, že jste souhlasil s Všeobecnými obchodními podmínkami be2 (VOP), kterých součástí jsou také informace související s prodloužením Vašeho VIP členství, zakoupeného k datu: 31.01.2017. Prolongace je uvedená i na platební stránce, v rámci které jste si své VIP členství zvolil a uhradil a také na potvrzení o realizaci úhrady.

VIP členství je prodloužené v případě, že klient své VIP členství včas a řádně nevypoví. Výpověď VIP členství je potřebné uskutečnit nejpozději 4 dny před datem vypršení uhrazeného období (t.j. 4 dny před prodloužením VIP členství).

Jelikož nebyla z Vaší strany zaznamenaná žádná snaha o včasné a řádné vypovězení Vašeho VIP členství, bylo toto – v souladu s VOP be2 – prodloužené.

Pokud došlo z naší strany k omylu a Výpověď jste nám v stanovené výpovědní lhůtě zaslal (prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu), přepošlete nám prosím svůj výpovědní email, kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení Pošty o odeslání Výpovědi formou dopisu.

Děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.10.2017 07:36, před 3 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.11.2017 09:35, před 3 lety

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.