Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2731
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:23
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 504 stížnostech.

#17906Stržení částky z účtu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 2 dny 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.09.2017, před 3 lety

Monika Brodinová

Znění stížnosti

Dobrý den, 9. září 2017 mi byla z účtu odečtena částka 2247,- Kč. Žádné inkaso k platbě jsem nezadávala, nechápu jak je možné, že po několika nahlédnutích (zvědavosti) na stránky, kde jsem se nerozvážně zaregistrovala, si může někdo dovolit bez upozornění částku odečíst. Tento problém řeším de facto poprvé, tak vůbec nevím jak mám postupovat, poradí nebo pomůže někdo???


Požadované řešení

Vrácení hotovosti zpět na účet.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.9.2017 11:34, před 3 lety

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, obsahují obchodní podmínky automatickou prolongaci. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď. Výpověď je účinná jejím doručením a spotřebitel má v takovém případě právo na vrácení poměrné části zaplacených peněžních prostředků za dané období.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Reakce společnosti

Publikováno
13.9.2017 15:23, před 3 lety

Přejeme Vám dobrý den, paní Brodinová.

V zájmu dohledání přislouchajícího profilu prosím uveďte emailovou adresu, pod kterou jste se na stránce be2 registrovala,

velice Vám děkujeme.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.10.2017 08:06, před 3 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.11.2017 10:55, před 3 lety

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.