Společnost


Interdate S.A.

Počet nahlášených stížností:681
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

82%
18%
Toto skore je založeno na 151 stížnostech.

#17924Vypovězení od smlouvy a smazání účtu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

12 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
12.09.2017, před 6 lety

Václav Welser

Znění stížnosti

Dobrý den, prosím o odstoupení od premium účtu a smazání profilu z důvodu nevyužívání služeb na Iterdate. Společnost jsem zkoušel kontaktovat přes zákaznické centrum, ale nedostal jsem se dál než, že mám poslat nějaké dokumenty přes fax.
Moje ID: YSXR6F47
e-mail: welserik@seznam.cz


Produkt

ID: YSXR6F47


Požadované řešení

Prosím o ukončení premium účtu, zrušením všech poplatků a smazání profilu z důvodu nevyužívání služeb.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.9.2017 14:56, před 6 lety

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti Interdate S.A. (dále jen VOP) se placený smluvní vztah na určité období automaticky prodlužuje o zvolené nebo uvedené období, pokud není 14 dní před uplynutím původního období vypovězen. Smluvní závazek je možné i poté vypovědět, spotřebitel však dle VOP nemá právo na vrácení platby, kterou již provedl. Výpověď lze zaslat ve stanovené výpovědní lhůtě prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu a jakožto důkaz o provedeném vypovězení smlouvy lze společnosti následně přeposlat výpovědní email, či kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení pošty o odeslání výpovědi formou dopisu.

Zásadní je tedy smlouvu řádně ukončit, a to výpovědí. Zkracuje-li však společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti. Pokud tedy společnost záměrně znemožňuje vypovězení smlouvy, nemůže se dožadovat toho, že právní vztah nebyl ze strany spotřebitele řádně ukončen. Pokud spotřebitel výpověď smlouvy zaslal společnosti prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat (např. formou uváděné emailové adresy nebo faxu), ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí společnosti prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení smlouvy. Zároveň spotřebitelovi doporučujeme, aby se veškerou komunikaci se společností uchoval pro případ soudního sporu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt z Lucemburska, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Podrobný formulář stížnosti je k dispozici na webových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz v záložce „Kontakty“. Ke stížnosti je třeba přiložit doklady, které má spotřebitel k dispozici, např. kopii smlouvy, e-mailovou komunikaci s prodávajícím.

Reakce společnosti

Publikováno
24.9.2017 15:59, před 6 lety

ID: YSXR6F47


Přejeme Vám dobrý den.

Prodlužování Vašeho VIP členství bylo zrušené.

Vaše VIP členství je platné do 24.02.2018 a po uvedeném datu nebude prodloužené.

Svůj profil můžete vymazat kliknutím na kruhovou ikonu fotografie, následně na možnost "Nastavení" a "Smazat můj profil" - mějte však prosím na paměti, že tím nevyužijete své VIP členství.

Děkujeme Vám.

Uzavření stížnosti

Publikováno
24.9.2017 16:57, před 6 lety


Václav Welser

Hodnocení: