Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2604
Z toho za letošní rok:290
Stále v řešení:143
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 495 stížnostech.

#17932Zrušení účtu a předplatného

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 2 dny 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.09.2017, před 3 lety

Lukáš Chvapil

Znění stížnosti

Dobrý den,

Dne 8.9.2017 jsem zaplatil částku 149 korun za zkušební prémium účet na portálu www.be2.cz.

Po seznámení se s portálem jsem se rozhodl ukončit smluvní vztah mezi mnou a be2. Který mají v jejich smluvní podmínkách.

Výpověď jsem se snažil odeslat faxem, ale s nezdarem. Tudíž se na vás obracím s žádostí o zprostředkování kontaktu s BE2, který se mi nepodařilo navázat ani pomocí e-mailu. Z důvodu nutné výpovědní lhůty budu případně do 1.10.2017 posílat dopis pro své osobní ujištěni, že tak bylo učiněno.

A aby se společnost BE2 nemohla nárokovat následující poplatky za jejich služby.

Beru za velice neseriózní jednaní to, že společnost neumožňuje ukončit smluvní vztah elektronickou cestou, ale umožňují navázat tuto smlouvu pomocí online cesty. Také se mi nelíbí jejich možnost manipulovat financemi z mého účtu, aniž bych jim to pro následné platby povolil, ačkoliv toto bylo z mé strany v jejich smluvních podmínkách přehlédnuto.Ve všeobecných podmínkách je toto:

Právo na odstoupení od smlouvy
Máte právo během čtrnácti dnů bez udání důvodů od této smlouvy odstoupit.
Lhůta pro odstoupení činí čtrnáct dnů ode dne uzavření smlouvy.
Pro výkon vašeho práva na odstoupení nás be2 S.à.r.l., zákaznický servis/odstoupení od smlouvy, 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxemburg, Luxemburg (fax: +49 (0)89 - 95 46 41 05, e-mail: zakaznickyservis@be2.cz) musíte pomocí jednoznačného prohlášení (např. dopis zaslaný poštou, fax nebo e-mail) informovat o svém rozhodnutí od této smlouvy odstoupit. Můžete k tomu použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není předepsán.


Proto se o první prostředek pro odstoupení od smlouvy snažím e-mailem.
Následně bude před vypršení 14 dnů odeslán případně dopis s touto výpovědí.


Produkt

poplatek za VIP účet byl uhrazen 8.9.2017


Požadované řešení

Odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů.
Případné ukončení smluvního závazku mezi mnou a společností be2 S.a.r.l.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.9.2017 13:30, před 3 lety

Smlouvu byla uzavřena po internetu, a spotřebitel má tudíž právo od ní do 14 dnů odstoupit. Toto právo pozbude, pokud souhlasí s ustanovením, že služba bude poskytnuta před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy – např. pouhým zveřejněním inzerce. Nebyla-li poskytnuta celá služba, spotřebitel může i tak odstoupit od smlouvy, ovšem musí uhradit poměrnou část sjednané ceny.

Spotřebitel rovněž může písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž spotřebitel odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinná to respektovat. Pakliže bude společnost nadále i po této písemné výzvě proti vůli spotřebitele nakládat s jeho osobními údaji, bude žádoucí se obrátit neprodleně na Úřad pro ochranu osobních údajů s podáním podnětu na porušování § 5 odst. 5 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Reakce společnosti

Publikováno
15.9.2017 15:31, před 3 lety

Přejeme Vám dobrý den,

v zájmu dohledání přislouchajícího profilu prosím uveďte emailovou adresu, pod kterou jste se na stránce be2 zaregistroval,

velice Vám děkujeme.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.10.2017 07:32, před 3 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.11.2017 09:59, před 3 lety

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.