Společnost


Lavaggio affario s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#17953Nedodání zboží a nevrácení peněz

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 24 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.09.2017, před 3 lety

Jiri Strestik

Znění stížnosti

Dne 13.8.2017 partnerka objednala zboží cca za 840,- kč.
Do dnešního dne 13.9.2017 po několika urgencích přes
email, neboť telefon paní Jarošová pokládá, stále nemáme
ani zboží a ani peníze.....
Vzhledem k ostatním recenzím to vypadá, že paní
by mohla být pěkná podvodnice.... Netvrdím že je!!!, jen se
mi tak jeví její chování.


Produkt

Nákup drogerie


Požadované řešení

Vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.9.2017 14:58, před 3 lety

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

V případě, kdy lze usuzovat na to, že nedodání zaplaceného zboží není u daného e-shopu výjimečné, lze zvážit podání trestního oznámení. K případné trestní odpovědnosti pro trestný čin podvodu, popř. pro trestný čin poškozování spotřebitele se vyžaduje způsobení škody nikoli nepatrné (alespoň 5000,- Kč), je-li více poškozených způsobená škoda podnikatelem se sčítá. Trestní oznámení může spotřebitel podat na všech služebnách Policie ČR nebo na státním zastupitelství, a to písemně nebo ústně do protokolu. V rámci trestního oznámení je vhodné požádat úřady o informaci, jak bylo s oznámením naloženo. V této fázi je také vhodné vznést požadavek na náhradu škody vůči pachateli.

Reakce společnosti

Publikováno
13.9.2017 15:33, před 3 lety

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že stěžovatel není objednatelem, navíc poskytuje mylné informace, nemáme s dotyčným co řešit.

Navíc jeho partnerka odstoupila od smlouvy 8.9.2017, její odstoupení bylo akceptováno, i přesto, že zásilka byla odeslána a bylo po ní přepravní společností vyhlášeno pátrání. V současné době běží 14 denní lhůta na vrácení platby.

Další lživou informací je to, že by telefonovali paní Jarošové. Chod eshopu i komunikaci se zákazníky mám v kompetenci já, zastupovala mě pouze v době mého úrazu a do 2 dny, v tuto dobu se zákaznicí komunikovala prostřednictvím emailu.

Tudíž považujeme tuto stížnost za bezpředmětnou, jelikož dotyčný není objednatelem,S pozdravem a přáním hezkého dne

Kluzová Liběna
obchodní oddělení


Jiri Strestik

Reakce spotřebitele

Publikováno
20.9.2017 22:03, před 3 lety

Krásné vyjádření

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.12.2017 12:24, před 2 lety

Společnost již nevyužila možnosti na stížnost reagovat. Vzhledem k tomu, že námi poskytovaná služba funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.