Společnost


Lion Sport s.r.o.

Počet nahlášených stížností:15
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#18115Reklamace kopaček

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
21.09.2017, před 5 lety

Tomas Bourek

Znění stížnosti

V unoru jsem kupoval kopačky addidas , po pár měsicich hrani se na předni kopačce udělala dírka, bohužel hrozi protržení a uraz, řešil jsem to na pobočce,mailem.Relativně komunikuji, bohužel jsem neměl original doklad.Lion sport nebyl schopný dohledat číslo ani den kdy jsem tam byl platit kopačky.Což je nepochopitelné.Až po komunikaci z majitelem vzaly kopačky na reklamaci, po nějaké době je vrátily s tím, že je nezkoumaly, že jsou plesnive a smrdí. Ano kopačky když se používaji v ruzném počasi, mohou být trochu citit, já je navíc čistím, suším. Kopačky měli kdovikde přes týden zavřené v igelitu.Mohli navlhnout. Majitel je nezkoumal a dle smradu poslal zpět. To je snad výsměch.Nejsem první zákaznik, co měl problém.Poškození nikdo nevyrešil, zajimá mě z jaké distribuce je berou, když poloprofesionální kopačky vydrží chvili. Pan Sedlák- majitel se snaží asi vyřešit tak aby mi nemuseli kompenzovat častku, takže trik se zápachem je jasným dukazem.


Produkt

adiddas 17.2 primesh


Požadované řešení

Chtěl jsem výměnu za stejnou velikost, klidně i v jiném modelu. Po jejich jednání, budu chtít vrátit celou část.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.9.2017 11:04, před 5 lety

Pokud bylo zboží reklamováno v prvních 6 měsících od jeho převzetí, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná už při koupi. V případě soudního sporu by musel prodávající prokázat, že věc v době převzetí vadná nebyla.

Pokud prodávající reklamaci zamítá, má povinnost zamítnutí reklamace řádně odůvodnit. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky, uvedené v předchozím odstavci, nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Není-li zamítnutí reklamace řádně zdůvodněno a uplynula-li 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, neboť jeho reklamace nebyla vyřízena včas (dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Nebude-li možné urovnat spor smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
22.9.2017 12:12, před 5 lety

Dobrý den,
Pan Bourek nemá originál prodejního dokladu, ani jeho kopii. Sdělil nám emailem, že kolem 10.-11.2.2017 zakoupil kopačky na prodejně adidas v Českých Budějovicích. Na základě našeho interního šetření jsme našli prodejní doklad z 15.2.2017 bez jména na typ kopaček, který by mohl odpovídat kopačkám, které chce reklamovat.
Dne 11.9.2017 jsem p. Bourkovi nabídl, že přesto reklamaci posoudím a že může kopačky zaslat k reklamačnímu řízení.
Reklamaci jsme chtěli vyřídit dne 13.9.2017, ale kopačky dorazily v silně zapáchajícím stavu a nevyčištěné.
Osobně jsem byl přítomen, společně s reklamačním technikem a dalšími kolegy v kanceláři.
Z důvodu Ochrany veřejného zdraví dle 258/2000 jsem nařídil reklamaci nepřijmout a tuto informaci p.Bourek obdržel společně s vrácenými kopačkami.
Ty jsme museli zabalit do igelitu, protože jinak by je přepravce ani nepřevzal.
Pokud p. Bourek předá kopačky vyčištěné a bez zápachu budeme se v zákonné lhůtě reklamací zabývat.
V příloze přikládám část kopíí emailů. který ukazuje na nestandardní způsob vyjadřování a komunikace p. Bourka vůči mé osobě , společnosti Lion Sport a výrobci adidas.
T. Sedlák jednatel společnosti

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.9.2017 12:25, před 5 lety

Pokud podnikatel nepřijme reklamaci, porušuje zákon o ochraně spotřebitele a tím se dopouští správního deliktu, za který mu může být udělena pokuta až do výše 3 000 000,- Kč. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že podnikatel porušil povinnost uloženou mu zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad. Podat podnět je možné prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Ohledně povinnosti reklamovat pouze čisté zboží lze uvést, že v případě stanovení takovéto podmínky by prodávající mohl porušit povinnost přijmout reklamaci stanovenou zákonem v § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele."

Zároveň však je třeba zohlednit ustanovení § 4 občanského zákoníku, kde se předpokládá, že každý jedná s rozumem průměrného člověka a lze to od něj v právním styku očekávat, a vzhledem k dobrým mravům, že kupující by měl obuv k reklamaci zanést v dostatečně čistém a přiměřeném stavu a naopak prodejci by neměli požadovat přemrštěné podmínky k absolutní čistotě obuvi jako nástroj šikanózního chování vůči zákazníkům.

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.10.2017 21:20, před 5 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.11.2017 11:16, před 4 lety

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.