Společnost


Helvetia Apotheke d.o.o.

Počet nahlášených stížností:189
Z toho za letošní rok:46
Stále v řešení:10
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

91%
9%
Toto skore je založeno na 97 stížnostech.

#18241Odstoupení od smlouvy a zaslaní balíčků zpět do firmy

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

12 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
29.09.2017, před 12 měsíci

Emilie Pustková

Znění stížnosti

Dne 20.09.2017 bylo zasláno zboží firmy Helvetia Apotheke které přišlo do poštovní schránky zpět.Za použitý produkt byly poslány zaplacené šeky.S pozdravem Vladimír Pustka


Požadované řešení

Uzavřít případ


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.10.2017 20:26, před 12 měsíci

Od kupní smlouvy uzavřené po telefonu je možné odstoupit bez udání důvodu do 14 dní od převzetí prvního balíčku, v souladu s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Po uplynutí této lhůty je možné dalšímu plnění zamezit výpovědí smlouvy. V případě výpovědi je třeba splnit veškeré smluvní povinnosti až do účinnosti této výpovědi.

Podle Všeobecných obchodních podmínek (VOP) společnosti Helvetia Apotheke je každých 20 dní kupujícímu zasíláno nové zboží, a to až do doby, kdy kupující smlouvu vypoví. Výpověď je dle VOP možné zasílat na kontaktní adresu zákaznického oddělení: Helvetia Apotheke, PO BOX 86, 102 00 Praha 102.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce odstoupení od smlouvy, výpovědi smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči společnosti takové právní jednání účinné.

Spotřebitel rovněž může písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž spotřebitel odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinná to respektovat. Pakliže bude společnost nadále i po této písemné výzvě proti vůli spotřebitele nakládat s jeho osobními údaji, bude žádoucí se obrátit neprodleně na Úřad pro ochranu osobních údajů s podáním podnětu na porušování § 5 odst. 5 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů.

Reakce společnosti

Publikováno
10.10.2017 08:19, před 12 měsíci

Dobrý den,

nerozumíme zcela řešení takovéto záležitosti zde na dTestu. Nicméně potvrzujeme vrácení zásilek a neevidujeme na Vašem zákaznickém čísle žádnou pohledávku.

S pozdravem

Helvetia Apotheke


Emilie Pustková

Reakce spotřebitele

Publikováno
11.10.2017 18:15, před 12 měsíci

Děkuji za vyřešení sporu.S pozravem Vladimír Pustka


Emilie Pustková

Uzavření stížnosti

Publikováno
11.10.2017 21:26, před 12 měsíci

Hodnocení: