Společnost


Interdate S.A.

Počet nahlášených stížností:288
Z toho za letošní rok:190
Stále v řešení:47
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

81%
19%
Toto skore je založeno na 98 stížnostech.

#18263Bez upozornění mi přišla První upomínka na zaplacení 94EUR

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

10 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.10.2017, před 12 měsíci

Adrián Oršulík

Znění stížnosti

Dobrý den,někdy v lednu jsem si zakoupil členství. Prostudoval jsem si stránku, abych se ujistil, že platím jen jako zkoušku na jeden měsíc a nikde jsem neviděl nic o automatickém prodloužení. Už si ani nepamatuji, jak jsem se tam hlásil, používal jsem to chvíli a vím, jenom, že je jsem to měl zaregistrované na email diskretniflirt@email.cz, na který se už taky neumím dostat, asi jsem nezadal ani dobře druhý email na který se má poslat heslo. Bez upozornění mi přišla První upomínka na zaplacení 94EUR Nevím proč mám něco platit, když jsem nebyl nijak upozorněn.


Děkuji za pochopení.


Požadované řešení

Proto žádám o zrušení. účtu i upomínky.

Děkuji


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.10.2017 11:17, před 12 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti Interdate S.A. (dále jen VOP) se placený smluvní vztah na určité období automaticky prodlužuje o zvolené nebo uvedené období, pokud není 14 dní před uplynutím původního období vypovězen. Smluvní závazek je možné i poté vypovědět, spotřebitel však dle VOP nemá právo na vrácení platby, kterou již provedl. Výpověď lze zaslat ve stanovené výpovědní lhůtě prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu a jakožto důkaz o provedeném vypovězení smlouvy lze společnosti následně přeposlat výpovědní email, či kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení pošty o odeslání výpovědi formou dopisu.

Zásadní je tedy smlouvu řádně ukončit, a to výpovědí. Zkracuje-li však společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti. Pokud tedy společnost záměrně znemožňuje vypovězení smlouvy, nemůže se dožadovat toho, že právní vztah nebyl ze strany spotřebitele řádně ukončen. Pokud spotřebitel výpověď smlouvy zaslal společnosti prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat (např. formou uváděné emailové adresy nebo faxu), ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí společnosti prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení smlouvy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt z Lucemburska, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Podrobný formulář stížnosti je k dispozici na webových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz v záložce „Kontakty“. Ke stížnosti je třeba přiložit doklady, které má spotřebitel k dispozici, např. kopii smlouvy, e-mailovou komunikaci s prodávajícím.

Reakce společnosti

Publikováno
3.10.2017 16:52, před 12 měsíci

ID: 6XDSTN58


Přejeme Vám dobrý den.

Mějte prosím na paměti, že jste souhlasil s Všeobecnými obchodními podmínkami C-date (VOP), kterých součástí jsou také informace související s prodloužením Vašeho VIP členství, zakoupeného k datu: 03.01.2017. Prolongace je uvedená i na platební stránce, v rámci které jste si své VIP členství zvolil a uhradil a také na potvrzení o realizaci úhrady.

VIP členství je prodloužené v případě, že klient své VIP členství včas a řádně nevypoví. Výpověď VIP členství je potřebné uskutečnit nejpozději 4 dny před datem vypršení uhrazeného období (t.j. 4 dny před prodloužením VIP členství).

Jelikož nebyla z Vaší strany zaznamenaná žádná snaha o včasné a řádné vypovězení Vašeho VIP členství, bylo toto – v souladu s VOP – prodloužené.

Pokud došlo z naší strany k omylu a Výpověď jste nám v stanovené výpovědní lhůtě zaslal (prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu), přepošlete nám prosím svůj výpovědní email, kopii potvzení o odeslání FAX-u či potvrzení Pošty o odeslání Výpovědi formou dopisu.

Děkujeme Vám.


Adrián Oršulík

Reakce spotřebitele

Publikováno
3.10.2017 17:02, před 12 měsíci

Nic jsem nevypověděl a chtěl bych ŘÁDNĚ vypovedět. Prosím o uskutečnění teto mé žádosti. Děkuji Oršulík

Reakce společnosti

Publikováno
4.10.2017 13:18, před 12 měsíci

ID: 6XDSTN58


Přejeme Vám dobrý den.

Prodlužování Vašeho VIP členství bylo k dnešnímu dni zrušené/ vypovězené.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů spojených s evidencí či úhradou dlužného poplatku prosím reagujte přímo na související komunikaci/ Upomínku,

děkujeme Vám.


Adrián Oršulík

Reakce spotřebitele

Publikováno
4.10.2017 13:22, před 12 měsíci

Děkuji.
Chcete mi tímto říct, že budu muset uhradit tu dlužnou částku, co jste mi poslali ikdyž jsem tento účet nepoužíval a netušil jsem, že mám něco uhradit? Není to trochu divné?

Děkuji 0Oršulík

Reakce společnosti

Publikováno
5.10.2017 12:33, před 12 měsíci

ID: 6XDSTN58


Dobrý den.

Dlužnou částku je potřebné uhradit z důvodu, že z Vaší strany nebylo včas a řádně vypovězené prodlužování hrazeného členství (v případě, že jste si své členství již nadále nepřál využívat, byla Vám k dospozici možnost jeho výpovědi).

Děkujeme Vám.


Adrián Oršulík

Reakce spotřebitele

Publikováno
5.10.2017 16:07, před 12 měsíci

Proč jsem nebyl upozorněn dříve? Nechci platit za něco co jsem nevyužívál.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.10.2017 11:50, před 12 měsíci

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitele reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
11.10.2017 10:27, před 12 měsíci

ID: 6XDSTN58


Dobrý den.

Na informace související s možným prodloužením Vašeho VIP členství jsme poukázali v rámci komentáře ze dne 03.10.2017.

Děkujeme Vám.


Adrián Oršulík

Reakce spotřebitele

Publikováno
11.10.2017 18:02, před 12 měsíci

Znovu se ptám proč mám platit, něco co jsem nevyužíval a nevěděl, že to mám využívat? Peníze co po mně vyžadujete jsou hodně veliké za něco co jsem nechtěl ani nevěděl, že mám využívat, chápu, že každý chce z něčeho žít, ale tohle mi přijde celkem jako zlodějina. Je to částka pořádně vysoká, to je jídlo na půl měsíce. To si opravdu nemůžu dovolit tolik Kč zaplatit teď v době, kdy nemám se o náklady s kým podělit. Proto vás prosím o prominutí teto platby.

Moc děkuji a přejí hezký den
Oršulík

Reakce společnosti

Publikováno
12.10.2017 13:57, před 12 měsíci

ID: 6XDSTN58


Dobrý den.

S ohledem na uvedené obtíže byl již požadavek na úhradu dlužného poplatku v plní výši stažen.

Váš profil na C-date byl k dnešnímu dni, t.j. 12.10.2017, smazaný.

Také Vám přejeme hezký a úspěšný den.


Adrián Oršulík

Uzavření stížnosti

Publikováno
12.10.2017 14:14, před 12 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Moc vám všem děkuji za pomoc. Jsem štastný, že existují ještě rozumní lidé a spravedlnost v naší republice. Všem přejí hezký den a ještě jednou moc dekuji Oršulík