Společnost


1-2Umobil s.r.o.

Počet nahlášených stížností:33
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#18293Odstoupení od kupní smlouvy neuznána

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 11 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
02.10.2017, před 3 lety

Jiří Hrdlička

Znění stížnosti

Dne 8.12.2015 jsem u firmy 1-2umobil.cz zakoupil mobilní telefon značky ,, LG G4 v ceně 10.485,-kč. ,,
Po nějaké době začalo intenzivně docházet k poruchám a to hlavně tím, že nešel ukončit hovor, nebo na pohled funkčně vypadal, ale nikdo se na něj nedovolal a byl nutný restart.

První reklamace proběhla dne 31.8.2016, kde byla provedena oprava ( IC ). Přístroj jsem si vyzvedl dne 16.9.2016.

Druhá reklamace proběhla dne 3.10.2016, kdy jsem byl nucen mobilní telefon opět reklamovat se stejnou závadou. Oprava výměna celé základní desky CPU a vyzvednut byl dne 14.10.2016

Třetí reklamace proběhla dne 26.1.2017, kdy jsem přístroj reklamoval opět na stejnou závadu a, kde jsem požadoval již vrácení peněz, jelikož je mobilní telefon nespolehlivý. Bylo mi sděleno, že se musí odeslat na reklamaci a že musí být uznána. Byl tedy odeslán k opravě. Mobilní telefon se vrátil dne 8.2.2017, s tím, že závada se neprojevila.

Mobilní telefon jsem si tedy opět vyzvedl a snažil se používat. Telefon jsem používal bez dalších instalovaných aplikací, abych případně vyřadil možnost, že to způsobují nějaké instalované aplikace. Ale závada se opět opakovala. Závady se mě podařilo od začátku pořízení telefonu natočit na jiný mobilní telefon pro případné reklamace.

Čtvrtá reklamace proběhla dne 21.3.2017, kde jsem doložil i video s problémem pro lepší řešení reklamace. Bylo mě sděleno, že to stejně servis nebere v potaz, že se u nich musí reklamace projevit. Dobře proto jsem, žádal tedy o důkladnou kontrolu a testování. Mobilní telefon se vrátil z reklamace 4.4.2017 opět se zamítnutou reklamací že se opět závada neprojevila. Vím, že tam ta chyba je a že se objevuje jen občas. Pokud telefon někdo testuje třeba jen 4h tak se závada zrovna nemusí projevit. Proto jsem, žádal ať třeba mobilní telefon plně využívá a že se závada časem určitě projeví. Proto jsem si mobilní telefon nevyzvedl a na základě mailu jsem opět požádal o uplatnění další reklamace se stejnou závadou a s požadavkem na vrácení peněz.Pátá reklamace ze dne 4.4.2017, opět přístroj zaslán a vrácen dne 26.4.2017 opět zamítnutý, že se závada neprojevila. Opětovný požadavek o zaslání na reklamaci přes mail opět se stejným popisem a požadavkem.

Šestá reklamace proběhla dne 28.4.2017, přístroj byl opět zaslán na základě mailu. Pak mne někdo z firmy telefonicky kontaktoval se sdělením, že telefon si mohu vyzvednout a že reklamace je konečně uznána. Že proběhla výměna opět celé základní desky CPU. Dne 19.5.2017 jsem se tedy u firmi zastavil na prodejně s kompletním balením k telefonu a požadoval jsem tedy vrácení peněz, jelikož nespolehliví telefon značky LG už nechci.

Reklamační technik mi, ale na to odpověděl, že na to nemám právo, že se nejedná o třetí stejně opravenou reklamaci. Že jednou se oprava řešila IC a pak dvakrát CPU.

S tímto tvrzením nesouhlasím a proto jsem si mobilní telefon z reklamace nevyzvedl.

Požadoval jsem odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz dle Občanského zákoníku a rozhodnutí nejvyššího soudu Rc 22/1983. Podle § 622 odst. 2 občanského zákoníku (z. č. 40/1964 Sb.) tedy jde-li o vady svou povahou odstranitelné, ale tyto se opětovně vyskytují poopravě věci (což snadno doložím kopiemi reklamačních listů z dřívějška), pro které kupující nemůže věc řádně užívat – svědčí Vám právo na výměnu věci nebo máte právo na odstoupení od smlouvy. Charakterem stejné vady se zabýval Nejvyšší soud v usnesení ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 33 Cdo 2979/2012.

Další informací od reklamačního technika bylo sdělení ohledně toho, že i pokud by měli peníze vracet, nedostanu celou částku, ale jen nějakou poměrnou, díky užívání mobilu. Toto tvrzení ohledně amortizace k mé reklamaci se nezakládá na pravdě, a toto tvrzení je již tak nepravdivé.

Ze všech shora uvedených důvodu, které uvádím. Rovněž z důvodu postupu reklamací dle Občanského zákoníku, a z důvodu amortizace sp. zn. 33 Cdo 1323/2013 dle pravomocným usnesením Nejvyššího soudu, Vás touto cestou žádám o vrácení celé částky za mobilní telefon, který jsem opakovaně reklamoval pro stejnou závadu. Závada na telefonu nebyla trvale z jejich strany odstraněna, mobilní přístroj tak nelze využívat na 100% .


Produkt

Mobilní telefon značky LG G4


Požadované řešení

Vrácení plné částky za reklamované zboží


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.10.2017 10:35, před 3 lety

Odstoupit od kupní smlouvy uzavřené se spotřebitelem je možné v případě, pokud spotřebitel nemůže věc řádně využívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad (více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-814/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-z-duvodu-opakovani-vady-ci-pro-vetsi-pocet-vad).

O opětovném vyskytnutí vady po opravě mluvíme tehdy, jestliže se na zboží objeví stejná vada, která byla v rámci uznané reklamace již dvakrát opravována. Není přitom podstatné, jak byla vada odstraňována. Rozhodující jsou stejné projevy vady ve vlastnostech věci. Tento výklad je podpořen i ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu. Pokud tedy byla reklamace věci již několikrát (alespoň třikrát) uznána pro stejnou vadu, může spotřebitel žádat odstoupení od smlouvy.

Žádal-li spotřebitel o odstoupení od kupní smlouvy pro opakovaný výskyt vady po opravě, je společnost povinna to respektovat.

Pokud bylo odstoupeno od kupní smlouvy z důvodu vadného plnění ze strany prodávajícího, nemá prodávající právo na náhradu za znehodnocení vracené věci, ke kterému došlo jejím běžným opotřebením za dobu od převzetí věci kupujícím (dle ustálené judikatury, např. sp. zn. 33 Cdo 1323/2013). Spotřebitel má tedy právo žádat vrácení celé kupní ceny.

Pokud by došlo k situaci, že společnost reklamaci zamítne jako neoprávněnou, doporučujeme obrátit se na advokáta, který by mohl zaslat společnosti výzvu, v níž bude rozporovat vyřízení reklamace. Seznam advokátů je dostupný na stránkách www.dtest.cz/advokati.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.12.2017 18:12, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.