Společnost


MANU JTC, s.r.o.
káva, čaj

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#18365Kámen v zrnkové kávě zničil mlýnek automatického kávovaru

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 5 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
05.10.2017, před 4 lety

Radim Hofrichter

Znění stížnosti

Servis kávovaru neuznal záruční opravu nefunkčního mlýnku z důvodu poškození kamenem nacházejícím se mezi zrnky kávy. K dispozici je vyjádření autorizovaného servisu, kámen i vadný mlýnek, který bylo potřeba vyměnit za nový. Dodavatel kávy vylučuje přítomnost jakéhokoliv cizího předmětu, natož kamene v jim dodané zrnkové kávě. Dotazem na jiný servis i pražírnu kávy jsem byl informován, že toto se stává a právě z tohoto důvodu má každá pražírna svou odpovědností pojistku za vady výrobku, která tyto škody sanuje.
Bohužel tento dodavatel kávy svoji vinu odmítá.


Produkt

Byla nutná výměna mlýnku automatického kávovaru.


Požadované řešení

Úhrada opravy 4.990Kč s DPH nebo dodávka cenou odpovídajícího množství kávy.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.10.2017 14:50, před 4 lety

Prodávající odpovídá spotřebitelovi, že zakoupená věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

Byla-li dodána vadná věc, porušil prodávající svou povinnost plynoucí z kupní smlouvy (dodat zboží bez vad). Pokud byla porušením této povinnosti způsobena spotřebitelovi škoda, je za tuto škodu odpovědný prodávající. Spotřebitel ale v takovém případě musí prokázat, že mu škoda vznikla, a že je za vznik škody odpovědný prodávající (existuje příčinná souvislost mezi porušením smluvní povinnosti ze strany prodávajícího a vznikem škody).

Reakce společnosti

Publikováno
19.10.2017 13:14, před 4 lety

Dobrý den,

mrzí nás tato situace, ke které za dobu fungování firmy nedošlo a proto jsme k ní přistupovali zvlášť pečlivě.
Z podkladů zákazníka prokazatelně nevyplývá, že škoda vznikla z důvodů používání našeho výrobku. Zaslané podklady byly dosti zavádějící.

Nepřijímáme zodpovědnost za škodu, ale rádi bychom zákazníkovi pomohli.

Pokud se nám ozve, tak bychom se s ním domluvili na poskytnutí slevy na naše výrobky jako důkazu dobré vůle.


Radim Hofrichter

Reakce spotřebitele

Publikováno
19.10.2017 16:21, před 4 lety

Dobrý den.

Výrobci jsem poskytl veškeré relevantní údaje, které pořídil autorizovaný servis. Činil jsem tak formou přeposílání emailové komunikace, takže si je může výrobce validovat nezávisle na mne.

Prosím výrobce o upřesnění, jaké podklady má výrobce na mysli a v čem je shledává zavádějící. Rád mu podklady doplním. Děkuji.

Reakce společnosti

Publikováno
10.11.2017 09:33, před 4 lety

Dobrý den,

se zákazníkem jsme záležitost vyřešili. Prosíme o uzavření sporu.

Děkuji,
David Müller

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.11.2017 12:25, před 4 lety

Žádáme spotřebitele o potvrzení výše uvedeného a o případné uzavření stížnosti.


Radim Hofrichter

Uzavření stížnosti

Publikováno
11.11.2017 12:27, před 4 lety

Hodnocení: