Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1178
Z toho za letošní rok:738
Stále v řešení:157
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

74%
26%
Toto skore je založeno na 332 stížnostech.

#18403Zrušení V.I.P. členství a vymáhání dluhů

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 dny 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.10.2017, před 12 měsíci

Tomáš Hlobil

Znění stížnosti

Dobrý den, zaregistroval jsem se na stránce be2. a.r.l. a vytvořil jsem si profil. Potom jsem si zaplatil zkušební členství za 149,-kč. TO jsem ale nevěděl že jsem se upsal ďánlu kdy mi včera přišel email s tim že mám zaplatit 2545,-kč. Zpětně jsem si pročetl smluvní podmínky ve kterých je to zakopáno jako pes a došel jsem se že VIP lze vypovědět pouze písemnou formou a že se automaticky obnovuje. Ale nidke není už uvedeno při koupi že se to tak provádi. Chtěl jsem kontaktovat zakaznický servis ale čitelný emil jsem nikde nenašel a ani kontaktní telefon nikde nebyl uvedeny. Dále při koupi tohoto zkušebního členství jsem nedostal žádnou elektronickou fakturu o zaplacení a ani jsem nebyl informován emailem, že mi konči VIP a že bude prodlouženo. Naopak automaticky si z mého učtu chtěli strhnout peníze protože v podmínkách to tak mají uvedené aniž by při, platbě či kupovaní něco takového uvedly. Dále jsem nikde nesouhlasil s tím, že souhlasím s jejich obchodními podmínkami. V emailu nebylo uvedeno: Tímto stvrzujete naše obchodní podmínky. Účet jsem po 5 dnech přestal používat a chtěl jsem ho vymazat. Ale nedostal jsem se k tomu že jsem byl VIP a nebylo to tedy možné. Ani návod tam nebyl (byl schován v podmínkách). Dále: při nakupu jste neuvedli toto: 4. Vystavení faktury není nutné
Obchodní vztah jste uzavřeli online a o této skutečnosti jste přijali potvrzovací email. V rámci platebního procesu jste nám poskytli souhlas k odebrání finančních prostředků z Vaší platební karty. Je plně ve Vaší zodpovědnosti ujistit se, že splatná částka může být připsána na vrub. Není nutné, abychom vystavili osobitní fakturu. To že se něco tváři jednorázově a ve finále je z toho obnovitelný příjem to se nezlobte ale odmítám zaplatit tyto služby, když jsem je nevyužil, podívejte se na poslední přihlášení do systému kromě 7.10.2017. Nemůže mi být účtováno něco co jsem si vědomě nepředplatil.


Produkt

4. Vystavení faktury není nutné Obchodní vztah jste uzavřeli online a o této skutečnosti jste přijali potvrzovací email. V rámci platebního procesu jste nám poskytli souhlas k odebrání finančních prostředků z Vaší platební karty. Je plně ve Vaší zodpovědnosti ujistit se, že splatná částka může být připsána na vrub. Není nutné, abychom vystavili osobitní fakturu.


Požadované řešení


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.10.2017 08:46, před 12 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, obsahují obchodní podmínky automatickou prolongaci. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď. Výpověď je účinná jejím doručením a spotřebitel má v takovém případě právo na vrácení poměrné části zaplacených peněžních prostředků za dané období.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Reakce společnosti

Publikováno
10.10.2017 10:30, před 12 měsíci

ID: MW3IFH81


Dobrý den.

Dlužná částka byla již uhrazená, prodlužování Vašeho VIP členství bylo zrušené a Váš profil na be2 byl smazaný.


Tomáš Hlobil

Reakce spotřebitele

Publikováno
10.10.2017 10:57, před 12 měsíci

Žádné další poplatky nebo transakce už nemám k uhradě???.

Reakce společnosti

Publikováno
11.10.2017 16:51, před 12 měsíci

ID: MW3IFH81


Dobrý den.

Veškeré poplatky i transakce byly uhrazené.


Tomáš Hlobil

Uzavření stížnosti

Publikováno
11.10.2017 20:35, před 12 měsíci

Hodnocení: