Společnost


CORVUS CZ s.r.o.

Počet nahlášených stížností:5
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#1846Nedodání zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

7 měsíců 10 dnů 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.01.2014, před 7 lety

Eva Konečná

Znění stížnosti

zboží objednáno 23.12.2013, zaplaceno téhož dne převodem na účet 518304001 / 5500, nedodáno a podnikatel na e-mailové výzvy nereaguje.


Produkt

e-cigarety a puzzle


Požadované řešení

Dodání zboží nebo vrácení penět.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.2.2014 12:06, před 7 lety

V případě, že je uzavřena kupní smlouva, vyplývá z ní povinnost prodejce dodat předmětné zboží. Pokud není dodáno ani po výzvě, má kupující nárok na odstoupení od kupní smlouvy dle § 517 občanského zákoníku. V případě, že dojde k odstoupení, vrací si dle § 48 občanského zákoníku strany navzájem poskytnuté plnění. Pokud prodejce nevrátí uhrazené finanční částky v přiměřené lhůtě, má kupující nárok i na úroky z prodlení.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.8.2014 15:58, před 6 lety

Společnost CORVUS CZ s.r.o. nereagovala na naši výzvu k řešení stížnosti. Vzhledem k tomu, že je námi nabízené mimosoudní řešení sporů založeno na principu dobrovolnosti, bude stížnost pro nereakci subjektu uzavřena.

Případné spory mohou být tedy řešeny pouze v soudním řízení. Před samotným podáním žaloby doporučujeme zaslat společnosti předžalobní výzvu dle § 142a občanského soudního řádu. Vhodné je také právní zastoupení. Seznam advokátů je k dispozici na http://www.dtest.cz/advokati.