Společnost


M.B.A. Consulting s.r.o.

Počet nahlášených stížností:3
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#18497Vymáhání zaplaceného dluhu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 2 dny 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.10.2017, před 12 měsíci

Marek Musila

Znění stížnosti

Od společnosti Helwetia Apotheke přišel balíček s vitamíny, po telefonickém objednání.
Zapomněli jsme uhradit včas. Termín úhrady byl 14.8. 2017, uhradili jsme vč. poplatku za upomínku 13.9., 15.9. pripsano na ucet Helwetie.
Od 3.9. začaly chodit sms od jakési MBAC.
Nevěnovali jsme tomu pozornost.
V několika hovorech od Helwetie potvrzeno, že u nich dluh již nemáme.
Dotaz u MBA na dopis o zastupovani nebo postoupení byl údajně odeslán 26.9.2017. Dne 9.10. jsme obdrželi dopis, na částku 1594,56 Kč. Telefonatem do MBA jsme zjistili, že zůstatek je pouze 1011,-Kč. Což je jen nějaký poplatek. Několikrát jsme MBA žádali o vyčíslení "poplatku" a ceník, vždy bez odezvy.
Považuji toto jednani za nekorektní a v rozporu s živnostenským oprávněním.


Produkt

VITAMÍNOVÉ DOPLŇKY


Požadované řešení

Omluva, zrušení "poplatku" písemně.
V případě zrušení nebudeme požadovat naklady na čas a telefonování.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.10.2017 09:10, před 12 měsíci

V případě, že spotřebitel svůj dluh řádně a včas neuhradil, přičemž věřiteli vznikly náklady spojené s vymáháním dluhu, má nárok na jejich úhradu. Za takové náklady se však nedá považovat úhrada za služby inkasní agentury.

Ačkoliv má věřitel právo na náhradu nákladů řízení, jejich výše musí být přiměřená a souviset s účelnými úkony, které mu měly pomoci domoci se práva. Částka, kterou lze požadovat jako odměnu za právní služby, je omezena vyhláškou ze dne 26. června 2014, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Náhrada nákladů řízení ve výši samotné pohledávky či ji dokonce převyšující je tedy, dle našeho názoru, neadekvátní.

V souladu s rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 32 Cdo 1733/2008, je neoprávněným požadavkem žádat náhradu nákladů inkasní agentury, kterou si zvolil věřitel k vymožení dluhu, z titulu náhrady škody. Český právní řád požadavek úhrady nákladů řízení před zahájením jediného, státem uznaného řízení soudního, a na něj navazujícího exekučního, nezná. Pouze advokát zapsaný v České advokátní komoře, který si přebírá případ, může v zahájeném soudním řízení uplatnit nárok na náhradu odměny za zastoupení a hotových výdajů (typické náklady řízení), ale podle § 14b vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, nesmí převýšit dlužnou (žalovanou) částku.

Pokud ujednání o tom, že se spotřebitel zavazuje náklady inkasní agentury v určité výši uhradit, bylo již obsaženo ve smlouvě, z hlediska vztahu spotřebitel-podnikatel a rovnováhy vzájemných práv a povinností toto ujednání považujeme za nepřiměřené ve smyslu § 1813 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a tedy se k němu dle § 1815 téhož zákona dle našeho názoru nepřihlíží.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.12.2017 23:29, před 9 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.