Společnost


C.P.A. CZECH s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#18500Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 9 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.10.2017, před 12 měsíci

Václav Muhr

Znění stížnosti

Dobrý den,

chtěl bych podat stížnost na jednání společnosti C.P.A. CZECH s.r.o..

V minulém roce jsem jako vánoční dárek zakoupil mobilní telefon značky CPA. Telefon používala moje maminka, která se k němu vždy chovala s úctou a vážila si jej.

Bohužel po nějaké době otevíráním a zavíráním telefonu (jedná se o telefon ve tvaru V) došlo k jeho mechanickému poškození, jelikož je v telefonu malinká prižinka, která tlačila na čep. Tato pružinka následně vylomila kloub telefonu a telefon posléze přestal jít.

telefon jsem tedy zaslal na reklamaci s popisem závady:
Prasklý uvolnění kloub. Normálním používáním došlo k přeskočení a prasknutí otevírání.

Odpověď byla:
Neoprávněná reklamace. Zjištěno mechanické poškození kloubu telefonu - kloub je rozlomený. Oprava je nerentabilní. Telefon vracíme zpět bez opravy.

Tato reklamace je dle mého úsudku, neakceptovatelné, jelikož telefon nebyl nikterak mechanicky poškozený.

Obracím se tedy na Vás s prosbou o pomoc, při řešení tohoto problému.

Předem Vám děkuji

S pozdravem a přáním příjemného dne

V. M.


Produkt

Reklamace


Požadované řešení

prosím o radu, jak se bránit a co vše můžu od výrobce požadovat, jakožto podklady, které stáli za neuznáním reklamace.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.10.2017 09:52, před 12 měsíci

Uplynulo-li od zakoupení a převzetí zboží více než 6 měsíců, musel v by případě soudního sporu spotřebitel prokázat, že zboží bylo vadné při převzetí. Pokud tedy bylo rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Spotřebitel nemůže uplatnit práva z vad, které sám způsobil nebo o kterých při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které prodávající a spotřebitel dohodli snížení ceny. Prodávající neodpovídá ani za běžné opotřebení věci.

Dle § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele je prodejci uložena povinnost při reklamaci zboží vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Pokud prodejce vůči spotřebiteli tímto způsobem nepostupoval, může se spotřebitel obrátit na orgán dozoru, tedy Českou obchodní inspekci, s podnětem k provedení kontroly dodržování zákona o ochraně spotřebitele.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.12.2017 23:30, před 9 měsíci

Na žádost společnosti stížnost znovu otevíráme. Společnost má nyní možnost k případu vložit svůj komentář.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.2.2018 21:40, před 7 měsíci

Společnost již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel může také využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz/cs.