Společnost


C.P.A. CZECH s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#18500Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.10.2017, před 2 měsíci

Václav Muhr

Znění stížnosti

Dobrý den,

chtěl bych podat stížnost na jednání společnosti C.P.A. CZECH s.r.o..

V minulém roce jsem jako vánoční dárek zakoupil mobilní telefon značky CPA. Telefon používala moje maminka, která se k němu vždy chovala s úctou a vážila si jej.

Bohužel po nějaké době otevíráním a zavíráním telefonu (jedná se o telefon ve tvaru V) došlo k jeho mechanickému poškození, jelikož je v telefonu malinká prižinka, která tlačila na čep. Tato pružinka následně vylomila kloub telefonu a telefon posléze přestal jít.

telefon jsem tedy zaslal na reklamaci s popisem závady:
Prasklý uvolnění kloub. Normálním používáním došlo k přeskočení a prasknutí otevírání.

Odpověď byla:
Neoprávněná reklamace. Zjištěno mechanické poškození kloubu telefonu - kloub je rozlomený. Oprava je nerentabilní. Telefon vracíme zpět bez opravy.

Tato reklamace je dle mého úsudku, neakceptovatelné, jelikož telefon nebyl nikterak mechanicky poškozený.

Obracím se tedy na Vás s prosbou o pomoc, při řešení tohoto problému.

Předem Vám děkuji

S pozdravem a přáním příjemného dne

V. M.


Produkt

Reklamace


Požadované řešení

prosím o radu, jak se bránit a co vše můžu od výrobce požadovat, jakožto podklady, které stáli za neuznáním reklamace.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.10.2017 09:52, před 2 měsíci

Uplynulo-li od zakoupení a převzetí zboží více než 6 měsíců, musel v by případě soudního sporu spotřebitel prokázat, že zboží bylo vadné při převzetí. Pokud tedy bylo rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Spotřebitel nemůže uplatnit práva z vad, které sám způsobil nebo o kterých při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které prodávající a spotřebitel dohodli snížení ceny. Prodávající neodpovídá ani za běžné opotřebení věci.

Dle § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele je prodejci uložena povinnost při reklamaci zboží vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Pokud prodejce vůči spotřebiteli tímto způsobem nepostupoval, může se spotřebitel obrátit na orgán dozoru, tedy Českou obchodní inspekci, s podnětem k provedení kontroly dodržování zákona o ochraně spotřebitele.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.