Společnost


Allianz pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:84
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#18552Vymáhání poplatku za Pojištění majetku a odpovědnosti občanů po podání výpovědi

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.10.2017, před 6 lety

Alexander Aboši

Znění stížnosti

Dne 18.5.2016 jsme osobně na pobočce Pojišťovny Allianz podali žádost o ukončení pojištění z důvodu ukončení vinkulace ke konci pojistného období. Odstup naší žádosti od konce pojistného období byl menší než 6 týdnů, ale na žádosti vlastnoručně podepsaný pracovník pojišťovny nás výslovně ujistil, že smlouva končí a pojistka zaniká dne 20.6.2016 a platba pojistného za další období již není nutná. Dále nás pojišťovna dle našeho vědomí více nekontaktovala ( poštou, telefonicky, ani e-mailem ).

3.10.2017 jsme dostali SMS od fi. Tarakan se žádostí o okamžité zaplacení dluhu ve výši 982 Kč ( výše ročního pojistného činila 910 Kč ).
Pokus o telefonický kontakt na klientské lince Pojišťovny Allianz s cílem zjištění podrobností problému: po ověření nacionálií volajícího pouze suše oznámili, že s námi nemůžou mluvit a ani podat žádné informace a tedy ani potvrdit existenci nějakého dluhu...

E-mailová komunikace s firmou Tarakan: pojišťovna nám údajně odeslala dopis s upozorněním na zaplacení pojistného ve výši 910 Kč 30.5.2017 - neobdrželi jsme ho. Dále se fi. Tarakan odvolává na Výzvu k úhradě dlužné částky ze dne 20.9.2017 - neobdrželi jsme ji do dnešního dne a i dotaz na pobočce pošty byl neúspěšný.

Na naší žádost nám fi. Tarakan mailem zaslala rozúčtování dlužné částky: Dlužná částka evidovaná na pojistné smlouvě (sjednané roční pojistné) činí 910,-Kč, zákonný úrok z prodlení činí k dnešnímu dni 22,-Kč a administrativní poplatek spojený s vymáháním dlužné částky činí 50,-Kč.


Produkt

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů


Požadované řešení

Jako mediátora Vás prosím o dohled nad tím, aby se tento problém vyřešil po všech stránkách zákonně ( je nutné doplacení dluhu - a když ano, tak v jaké výši ). Děkuji


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.10.2017 21:11, před 6 lety

Je-li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období. Je-li však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období.

Pojištění může taktéž zaniknout dohodou, pokud se na tom smluvní strany domluví. Není-li ujednán okamžik zániku pojištění, platí, že pojištění zaniklo dnem, kdy dohoda nabyla účinnosti. Zaměstnanec jedná jménem podnikatele dle § 430 odst. 1 občanského zákoníku jako jeho zástupce a právní jednání zaměstnance podnikatele zavazuje. Pokud se tedy spotřebitel se zaměstnancem pojišťovny dohodl na zániku pojištění, je tato dohoda pro společnost závazná. Vymáhá-li společnost údajnou dlužnou částku bez právního důvodu, je vhodné ji vyzvat, aby toto vymáhání zastavila.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.12.2017 00:20, před 6 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.