Společnost


Elmont-ch, spol. s r. o.

Počet nahlášených stížností:19
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#18555Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce

Detail stížnosti

Publikováno
14.10.2017, před 3 lety

Zbyněk Richter

Znění stížnosti

Dne 7.9. 2017 jsem od přepravní společnosti převzal balík se zbožím, které jsem v e-shopu elektrochram.cz objednal. Celková výše hodnoty balíku Kč 8.732,-
Nepoškozený obal obsahoval poškozený výrobek, který jsem požadoval vyměnit za funkční a nerozbitý. Po druhé jsem se již ze svého mobilního telefonu nedovolal a na mé emaily dostávám opakovaně stejnou odpověď, ze reklamace byla 18. 9 . odmítnuta. Důvodem zamítnutí reklamace je údajně můj podpis na přepravním listu. Společnost Elmont-ch tvrdí, ze jsem byl povinen s řidičem přepravní společnosti balík vybalit, zboží zkontrolovat, a poté teprve tento přepravní list podepsat. Společnost nereaguje na to, že tento postup je nesmyslný a nezákonný. Nežádám nic, co není v souladu se zákony ČR, čili uznání reklamace dle občanského zákoníku. Dle přístupu k řešení této reklamace, soudím, že rozbitý výrobek byl pečlivě zabalen záměrně a postup při vyřizování reklamace se jeví předem plánovaným.


Produkt

sklokeramický elektrický sporák Amica SHC 5784D X


Požadované řešení

Uznání reklamace a výměnu za funkční a nepoškozené zboží, nebo vrácení kupní ceny.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.10.2017 09:41, před 3 lety

Pokud bylo zboží reklamováno v prvních 6 měsících od jeho převzetí, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná už při koupi. V případě soudního sporu by musel prodávající prokázat, že věc v době převzetí vadná nebyla.

Pokud prodávající reklamaci zamítá, má povinnost zamítnutí reklamace řádně odůvodnit. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky, uvedené v předchozím odstavci, nepovažujeme za prokázání opaku pouhé odkázání na obchodní podmínky (instrukce, jak postupovat při převzetí zboží). Navíc k takovému ustanovení obchodních podmínek by se nepřihlíželo, neboť omezuje spotřebitele na právech z vadného plnění dle § 2174 občanského zákoníku. Zákonodárce do českého právního řádu totiž netransponoval ustanovení (čl. 5 odst. 2) směrnice o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží, které ukládá spotřebitelům povinnost uplatnit reklamaci do dvou měsíců po zjištění vady.

Není-li zamítnutí reklamace řádně zdůvodněno a uplynula-li 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, neboť jeho reklamace nebyla vyřízena včas (dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.12.2017 00:22, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.