Společnost


MORION FILM, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#1868Neoprávněné vymáháni peněz podvod

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 měsíců 23 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
13.01.2014, před 6 lety

Ladislav Hruza

Znění stížnosti

Fa Morion neoprávněně vymáhá finance i za období kdy již neposkytovala služby a fakturuje služby i když byli zrušené po skončení služeb nevrátila vratnou kauci.... nikdo nekomunikuje nepřebírá poštu , neodpovídá na SMS Email a nezvedá telefony .


Produkt

Tel volání


Požadované řešení

Vrácení peněz od fa Morion přestat obtěžovat s vymáháním peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.1.2014 08:36, před 6 lety

V případě, že smlouva byla řádně ukončena bez nároku společnosti na smluvní pokuty a dle smlouvy má spotřebitel nárok na vyplacení vratné kauce, je společnost povinná uhradit nárokované částky a v případě, že spotřebitel zažádá o odstranění údajů z databáze musí tuto povinnost splnit dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.8.2014 21:05, před 6 lety

Společnost MORION FILM, s.r.o. byla o podaných stížnostech informována. Bohužel doposud neprojevila zájem se ke stížnostem vyjádřit, proto jsme se rozhodli případy uzavřít z důvodu nereakce podnikatele.
Zákazníci mají nadále možnost pokračovat v řešení sporu v občanskoprávním řízení. Před samotným případným podáním žaloby doporučujeme zaslat společnosti předžalobní výzvu dle § 142a občanského soudního řádu.