Společnost


BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Počet nahlášených stížností:95
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

58%
42%
Toto skore je založeno na 43 stížnostech.

#18682Neoprávněně naúčtovaná úhrada za LED žárovky

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

4 měsíce 6 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
19.10.2017, před 2 lety

Petr Šťástka

Znění stížnosti

Dobrý den, reaguji na odpověď dTestu ohledně žárovek.O smlouvách jsem si to myslel,že to tak platí.Nyní mě ještě zajímá, jak mám do budoucna postupovat,když manželka zaslala zpět společnosti Bohemia Energy 4ks žárovek, místo 5ks,které společnost přijala a již mi je nevrátila zpět?Takže společnost má žárovky a požadují plnou výši úhrady?!?


Produkt

LED žárovky typ BL-E27-9-W


Požadované řešení

Nevyžadovat zcela plnou částku za žárovky, když jim 4ks byly vráceny.Ale ohledně jednání zástupce společnosti p. Hampla nepožadovat žádnou částku.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.10.2017 10:59, před 2 lety

Spotřebiteli doporučujeme požadovanou zvýšenou cenu za LED žárovky nehradit, spotřebitel je nicméně povinen žárovky vrátit. Není-li již dobře možné žárovky nepoužité a nepoškozené vrátit, je spotřebitel povinen nahradit podnikateli obvyklou cenu žárovek, případně cenu, o kterou se jejich hodnota oproti ceně obvyklé snížila. Obvyklou cenou není cena určená ve smlouvě, nýbrž cena, které by bylo dosaženo při prodeji obdobné věci ve stejné době a v obvyklém obchodním styku. Bude-li spotřebitel i přes splnění výše uvedeného nadále ze strany podnikatele kontaktován, doporučujeme takový postup podnikatele hlásit Energetickému regulačnímu úřadu. V případě, kdy by vznikl spor o obvyklou hodnotu žárovky, kterou spotřebitel podnikateli již nevrátil, doporučujeme podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce přes následující webový formulář https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
23.10.2017 10:04, před 2 lety

Vážený zákazníku,

jak jsme již uvedli v předešlém vyjádření, Vámi doručené balení LED žárovek (4ks) ze dne 2.10.2017, Vám bude vráceno zpět na doručovací adresu. Vzhledem k neúplnosti zásilky a současně na základě zjištění, že další dvě žárovky byly používané, nemůžeme balení přijmout a trváme na úhradě.

S pozdravem

Lenka Trefná
BEE

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.11.2017 12:13, před 2 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Petr Šťástka

Reakce spotřebitele

Publikováno
22.11.2017 22:31, před 2 lety

Bohužel společnost Bohemia Energy stále posílá upomínku na zaplacení. Je mi jen ještě záhadou, že posílá upomínku na nějakou nezaplacenou zálohu . Jestli tím myslí žárovky,tak pokud já vím, tak žárovky nebyly psány jako záloha, ale jako dar. Děkuji za předání společnosti.Pokud se společnost neozve s kladným vyjádřením do konce listopadu, jsem ochotný to předat na ČOI a dál.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.11.2017 23:29, před 2 lety

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitele reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
29.11.2017 08:43, před 2 lety

Dobrý den pane Šťástko,

dovoluji si Vás tímto informovat, že naše společnost na původním stanovisku a oprávněnosti uplatnění nároku na úhradu kupní ceny LED žárovek trvá.

Zákazník bere na vědomí, že výhodnost nabídky se váže k statusu Zákazník. Pokud zákazník využije svého práva a odstoupí v souladu s ustanoveními energetického zákona od Smlouvy, toto odstoupení naše společnost plně respektuje, avšak v souvislosti s takovým jednáním zákazníka je spojena ztráta jeho statusu „zákazník“ a tedy pozbytí jeho nároku na zvýhodněnou cenu zboží a stane se povinným uhradit nezvýhodněnou cenu LED žárovek a to ve výši 2 000 Kč vč. DPH. Úhradu plné kupní ceny LED žárovek, považujeme za oprávněnou a trváme na úhradě.

S pozdravem

Lenka Trefná
BEE


Petr Šťástka

Reakce spotřebitele

Publikováno
30.11.2017 17:13, před 2 lety

Dobrý den,to je jasný, že Vy si budete tvrdit stále to svoje dokola...lalala a samozřejmě, že si budete tvrdit i o nějakém statusu na papíře, ale status v realitě je úplně jiný❗❗❗ a dále přece nebudete hledat, kde se stala opravdu chyba - třeba ve Vašem zaměstnanci!?!
Takže budu postupovat takto na ČOI:
1) Podám stížnost na Vaši společnost.
2)Podám stížnost na p. Hampla.
3)Neuhradím žádnou částku, protože v upomínce je psaná "platba za zálohu". A pokud já vím, tak zálohy jsou tzv. měsíční zálohy na energie a ty jsem neměl ani začít platit(zaplať pánbůh jsem to neudělal), neboť smlouva byla ukončena před dodávkou energií. Tak nevím, jakou zálohu vůbec po mě chcete?!?Co Vy jste to za nenormální společnost, když neumíte ani psát upomínky? Zlatý ČEZ ohledně přístupu k zákazníkům a vůbec VŠEHO ❗❗❗❗❗❗❗A propó - nevím, proč chcete po mě peníze, když žárovky máte?!?!?! Fakt jste nenormální ❗❗❗❗

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.12.2017 09:47, před 2 lety

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitele reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
11.12.2017 13:54, před 2 lety

Dobrý den pane Šťástko,

po opětovném posouzení případu jsme neshledali nové skutečnosti
vedoucí ke změně původního stanoviska. Z toho důvodu zůstává v
platnosti naše předešlé vyjádření.

Balení LED žárovek Vám bude v nejbližším termínu odesláno na vlastní náklady zpět. Není možné vrátit neúplné a požívané zboží. Na úhradě Kupní ceny v plné výši trváme.

S pozdravem

Lenka Trefná
BEE


Petr Šťástka

Reakce spotřebitele

Publikováno
13.12.2017 02:08, před 2 lety

Vždyť říkám, že jste nenormální společnost!!!Neumíte psát o ničem jiném než o jednom a tom samém.Mate také školení o něčem jiném?!? Tudíž jste mě dokopali k tomu, abych podal ty stížnosti, jak jsem se již zmiňoval.Kdybych se nezmiňoval, že je máte, tak by jste je ani neposlali. Máte takových případů, že nevíte, který dřív řešit.S Vámi se už nebudu zabývat, předávám to na ČOI. Nebudu si přece kazit Vánoce s lidma, který mi za to nestojí, že paní Trefná

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.12.2017 11:04, před 2 lety

Není-li již dobře možné žárovky nepoužité a nepoškozené vrátit, je spotřebitel povinen nahradit podnikateli obvyklou cenu žárovek, případně cenu, o kterou se jejich hodnota oproti ceně obvyklé snížila. V případě, kdy vznikl spor o obvyklou hodnotu žárovky, kterou spotřebitel podnikateli již nevrátil, doporučujeme podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce přes následující webový formulář https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
4.1.2018 14:27, před 2 lety

Vážený pane Šťástko,

je nám líto, ale na stanovisku trváme.
LED žárovky je nezbytné v plné kupní ceně 2.000,- Kč

S pozdravem

Lenka Trefná
BEE


Petr Šťástka

Reakce spotřebitele

Publikováno
8.1.2018 15:14, před 2 lety

Tak mi je nejdřív vraťte!!! Až je budu mít,tak teprve potom vymáhejte částku, která ale odpovídá hodnotě, o kterou se žárovky snížily!!!Stále trvám já na svém rozhodnutí.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.1.2018 15:19, před 2 lety

Opakujeme naše předchozí vyjádření: Není-li již dobře možné žárovky nepoužité a nepoškozené vrátit, je spotřebitel povinen nahradit podnikateli obvyklou cenu žárovek, případně cenu, o kterou se jejich hodnota oproti ceně obvyklé snížila. V případě, kdy vznikl spor o obvyklou hodnotu žárovky, kterou spotřebitel podnikateli již nevrátil, doporučujeme podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce přes následující webový formulář https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat na poslední spotřebitelovo vyjádření.

Reakce společnosti

Publikováno
12.1.2018 08:42, před 2 lety

Vážený zákazníku,

vzhledem ke skutečnosti, že balení LED žárovek bylo neúplné a zbylé žárovky byly používané, trváme na úhradě plné kupní ceny.

S pozdravem

Lenka Trefná
BEE


Petr Šťástka

Reakce spotřebitele

Publikováno
12.1.2018 12:44, před 2 lety

Tak mi je ale vraťte zpátky.Nebudu platit za žárovky,když je nebudu ani mít.Když Vám je zaplatím, tak mi taky ale musí ležet doma na stole.To víte že jo, já je zaplatím a nebudu mít ani peníze, ani žárovky.Když zaplatíte nějaký sortiment, tak ho máte taky doma nééé?!?!?!?Tak je laskavě vraťte.To je nehorázný, jak jednáte s lidma.Si myslíte, že jste nějaká firma, co všechno získá? Mám už toho dost. Jdu podat na Vás tu slíbenou stížnost!!!!!!

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.1.2018 14:27, před 2 lety

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitele reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
22.1.2018 09:44, před 2 lety

Vážený pane Šťástko,

dovoluji si Vás tímto informovat, že zásilka Vám bude odeslána v nejbližším termínu na vlastní náklady 133,- Kč.
Současně byl zadán požadavek na zastavení právního řešení a storno upomínky.

Po doručení balení LED žárovek, žádáme o úhradu Kupní ceny ve výši 2.000,- Kč..

S pozdravem

Lenka Trefná
BEE


Petr Šťástka

Reakce spotřebitele

Publikováno
24.1.2018 20:56, před 2 lety

Tak na to si počkám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.1.2018 12:02, před 2 lety

Stížnost necháváme přeřazenou na spotřebitele, aby mohl doplnit případný výsledek řešení.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.2.2018 08:55, před rokem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Petr Šťástka

Uzavření stížnosti

Publikováno
26.2.2018 10:45, před rokem

Hodnocení: