Společnost


Interdate S.A.

Počet nahlášených stížností:681
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

82%
18%
Toto skore je založeno na 151 stížnostech.

#18690Neoprávněné stržení platby

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

16 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.10.2017, před 6 lety

Tereza Sýkorová

Znění stížnosti

Dobrý den, dne 10. 9. 2017 jsem si založila účet u c-date. Zaplatila jsem si členství na jeden týden, kartou. 17. října 2017 jsem si všimla, že se mi strhla platba ve výši 2.394 Kč. Chtěla jsem účet zrušit a peníze vrátit zpět. Zaplatila jsem týdenní využívání a přihlásila jsem se jednou. Přišel mi od nich e-mail, kde stálo toto: "Platba ve výši 180 CZK (včetně DPH) je spracovaná provozovatelem internetové stránky Interdate S.A, přičemž informace o Interdate S.A bude uvedena také na Vašem výpisu." Hned 17. října jsem jim poslala žádost o odstoupení od prémiového účtu a zrušení profilu, na kterou mi odepsali hned následující den a vyhověli mi s tím, že můj účet bude platný do 14.4.2018. Žádala jsem je tam i o vrácení neadekvátního poplatku, následující den ještě jednou, ale už se mi nikdo neozval. Prosím, je možné nějak získat své peníze zpět? Předem moc děkuji za odpověď, zdraví Tereza Sýkorová


Produkt

Účet premium


Požadované řešení

Navrácení zpět neoprávněně stržené platby z mého účtu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.10.2017 10:14, před 6 lety

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti Interdate S.A. (dále jen VOP) se placený smluvní vztah na určité období automaticky prodlužuje o zvolené nebo uvedené období, pokud není 14 dní před uplynutím původního období vypovězen. Smluvní závazek je možné i poté vypovědět, spotřebitel však dle VOP nemá právo na vrácení platby, kterou již provedl. Výpověď lze zaslat ve stanovené výpovědní lhůtě prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu a jakožto důkaz o provedeném vypovězení smlouvy lze společnosti následně přeposlat výpovědní email, či kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení pošty o odeslání výpovědi formou dopisu.

Zásadní je tedy smlouvu řádně ukončit, a to výpovědí. Zkracuje-li však společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti. Pokud tedy společnost záměrně znemožňuje vypovězení smlouvy, nemůže se dožadovat toho, že právní vztah nebyl ze strany spotřebitele řádně ukončen. Pokud spotřebitel výpověď smlouvy zaslal společnosti prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat (např. formou uváděné emailové adresy nebo faxu), ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí společnosti prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení smlouvy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt z Lucemburska, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Podrobný formulář stížnosti je k dispozici na webových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz v záložce „Kontakty“. Ke stížnosti je třeba přiložit doklady, které má spotřebitel k dispozici, např. kopii smlouvy, e-mailovou komunikaci s prodávajícím.

Reakce společnosti

Publikováno
23.10.2017 14:57, před 6 lety

ID: UXSXMP49


Přejeme Vám dobrý den, paní Sýkorová.

Mějte prosím na paměti, že jste souhlasila s Všeobecnými obchodními podmínkami C-date (VOP), kterých součástí jsou také informace související s prodloužením Vašeho VIP členství, zakoupeného k datu: 14.09.2017. Prolongace je uvedená i na platební stránce, v rámci které jste si své VIP členství zvolila a uhradila a také na potvrzení o realizaci úhrady.

VIP členství je prodloužené v případě, že klient své VIP členství včas a řádně nevypoví. Výpověď VIP členství je potřebné uskutečnit nejpozději 4 dny před datem vypršení uhrazeného období (t.j. 4 dny před prodloužením VIP členství).

Jelikož nebyla z Vaší strany zaznamenaná žádná snaha o včasné a řádné vypovězení Vašeho VIP členství, bylo toto – v souladu s VOP – prodloužené.

Pokud došlo z naší strany k omylu a Výpověď jste nám v stanovené výpovědní lhůtě zaslala (prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu), přepošlete nám prosím svůj výpovědní email, kopii potvzení o odeslání FAX-u či potvrzení Pošty o odeslání Výpovědi formou dopisu.

Děkujeme Vám.

Reakce spotřebitele

Publikováno
23.10.2017 19:34, před 6 lety


Tereza Sýkorová

Nezlobte se na mě, ale přijde Vám toto jednání v pořádku? Na mem prohlížeči ta malá šedivá písmenka nebyla vůbec vidět. To je jedna věc. Další věc je, ze mi od Vad přišlo oznámení o stržení 180 Kč. Nevěřím tomu, ze je legální, abyste si stáhli bez varování nekolikanasobnou platbu. V příloze zasílam zmiňovaný e-mail. Prosím o vyjádření dTestu, jak mohu dále postupovat? Nevím, jestli je toto nějaká praktika či jak se tomu říkám, ale rozhodne se chci bránit. Děkuji Vám moc za vyřízení. Zdraví Tereza Sykorova

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.10.2017 11:09, před 6 lety

Informace o ceně služby a o automatickém prodloužení smlouvy poskytnuté společností považujeme za nedostatečné a v rozporu s § 1811 občanského zákoníku, neboť nebyly poskytnuty jasně (důležité informace jsou uvedeny pouze v obchodních podmínkách, anebo v nabídce malým písmem, které navíc může barevně splývat s pozadím). V případě soudního sporu by musela společnost prokázat, že spotřebitelku o ceně služby a o automatickém prodlužování smlouvy řádně informovala. Spotřebitelce doporučujeme, aby se obrátila na Evropské spotřebitelské centrum.

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vývoj případu reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
1.11.2017 10:26, před 6 lety

ID: UXSXMP49


Dobrý den, paní Sýkorová.

S ohledem na výše uvedené obtíže byl již členský poplatek v celkové výši 2394 Kč k dnešnímu dni, t.j. 01.11.2017, refundovaný na Váš účet.

Svůj profil můžete vymazat kliknutím na kruhovou ikonu fotografie, následně na možnost "Nastavení" a "Smazat můj profil".

Uzavření stížnosti

Publikováno
6.11.2017 07:37, před 6 lety


Tereza Sýkorová

Hodnocení:

Komentář: Děkuji moc dTestu za pomoc při řešení problému i společnosti dTestu za kladné vyřízení mé žádosti o zrušení účtu i vrácení finančních prostředků.
S pozdravem Tereza Sýkorová