Společnost


Interdate S.A.

Počet nahlášených stížností:682
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

82%
18%
Toto skore je založeno na 151 stížnostech.

#18698Neoprávněně naúčtovaný poplatek

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

15 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.10.2017, před 6 lety

Jiříí Kolář

Znění stížnosti

Dne 14. 9. 2017 jsem se zaregistroval a zakoupil členství na 1 měsíc.

Moje ID: SL2KPP99

S tím že jsem věděl, že když nezruším členství, bude toto členství obnoveno/prodlouženo.

Bohužel jsem asi jako každý, pod pojmem obnoveno nebo prodlouženo, chápal, že se bude jednat opět o 1 měsíc, nikoliv 6 ! a nikoliv s více jak 2x vyššý cenou, opravdu jsem si nikde nevšiml, že si společnost "obnoví" členství na 6 nebo třeba 999 měsíců, což podle svého mímění klidně mohli udělat, jelikož to někam napsali ..

Cítím se podveden, jak cenou, tak i dobou, na kterou mi bylo členství obnoveno, i když to někam společnost napsala, někam kde jsem si toho nevšiml.

Službu už samozřejmě nevyužívám a hodně uživatelů je očividně generováno společností, aby budilo dojem že je tam mnoho uživatelů, což je další podvod, který ale momentálně řešit nechci .

Zárověň bych poprosil i o okamžité smazání účtu, jelikož jako asi každý už fax opravdu nepoužívám!


Požadované řešení

Chtěl bych vrátit peníze minimálně za 5 měsíců, které službu nebudu v žádném případě využívat.
Abych byl fér, oproti této společnosti, souhlasím, aby si společnost nechala peníze za první měsíc, i za druhý měsíc, jelikož jsem zatím neukončil členství.
V žádném případě, ale nesouhlasím s ponecháním plné částky 2394 kč !


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.10.2017 08:25, před 6 lety

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti Interdate S.A. (dále jen VOP) se placený smluvní vztah na určité období automaticky prodlužuje o zvolené nebo uvedené období, pokud není 14 dní před uplynutím původního období vypovězen. Smluvní závazek je možné i poté vypovědět, spotřebitel však dle VOP nemá právo na vrácení platby, kterou již provedl. Výpověď lze zaslat ve stanovené výpovědní lhůtě prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu a jakožto důkaz o provedeném vypovězení smlouvy lze společnosti následně přeposlat výpovědní email, či kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení pošty o odeslání výpovědi formou dopisu.

Zásadní je tedy smlouvu řádně ukončit, a to výpovědí. Zkracuje-li však společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti. Pokud tedy společnost záměrně znemožňuje vypovězení smlouvy, nemůže se dožadovat toho, že právní vztah nebyl ze strany spotřebitele řádně ukončen. Pokud spotřebitel výpověď smlouvy zaslal společnosti prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat (např. formou uváděné emailové adresy nebo faxu), ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí společnosti prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení smlouvy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt z Lucemburska, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Podrobný formulář stížnosti je k dispozici na webových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz v záložce „Kontakty“. Ke stížnosti je třeba přiložit doklady, které má spotřebitel k dispozici, např. kopii smlouvy, e-mailovou komunikaci s prodávajícím.

Reakce společnosti

Publikováno
25.10.2017 12:43, před 6 lety

ID: SL2KPP99


Přejeme Vám dobrý den.

Mějte prosím na paměti, že jste souhlasil s Všeobecnými obchodními podmínkami C-date (VOP), kterých součástí jsou také informace související s prodloužením Vašeho VIP členství, zakoupeného k datu: 14/09/2017. Prolongace je uvedená i na platební stránce, v rámci které jste si své VIP členství zvolil a uhradil a také na potvrzení o realizaci úhrady.

VIP členství je prodloužené v případě, že klient své VIP členství včas a řádně nevypoví. Výpověď VIP členství je potřebné uskutečnit nejpozději 4 dny před datem vypršení uhrazeného období (t.j. 4 dny před prodloužením VIP členství).

Jelikož nebyla z Vaší strany zaznamenaná žádná snaha o včasné a řádné vypovězení Vašeho VIP členství, bylo toto – v souladu s VOP – prodloužené.

Pokud došlo z naší strany k omylu a Výpověď jste nám v stanovené výpovědní lhůtě zaslal (prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu), přepošlete nám prosím svůj výpovědní email, kopii potvzení o odeslání FAX-u či potvrzení Pošty o odeslání Výpovědi formou dopisu.

……………………………………………………………………………….

Prodlužování Vašeho VIP členství bylo již zrušené.

Vaše VIP členství je platné do 14/04/2018 – po uvedeném datu nebude prodloužené.

Svůj profil můžete vymazat kliknutím na kruhovou ikonu fotografie, následně na možnost "Nastavení" a "Smazat můj profil" – mějte však prosím na paměti, že tím nevyužijete své VIP členství.

Reakce spotřebitele

Publikováno
25.10.2017 13:01, před 6 lety


Jiříí Kolář

ano děkuji, že jste mou stížnost nejspíš ani nepřečetli.
Takže opakuji, že výpověd jsem nepodal a chtěl jsem si VIP, jak píšete prodloužit.
Když jsem si něco koupil na měsíc očekával jsem, že prodloužení, nebo obnovení bude za prvé za stejnou cenu, a zadruhé na stejnou dobu, jakou jsem si to koupil.
Čili na 1 další měsíc, a za 190?kč. Ne na 6 měsíců za 2400 kč, to je 2x tolik vyšší cena na šílenou dobu.
Těchto 2 skutečností jsem si nikde nevšiml a požaduji vrácení minimálně 2000kč.

Reakce společnosti

Publikováno
26.10.2017 12:34, před 6 lety

ID: SL2KPP99


Dobrý den.

Viz prosím předešlý komentář ze dne 25.10.2017 a jeho přílohy - informace v souvislosti s cenou i obdobím prodlouženého členství jsou součástí platebních stránek a potvrzení o realizaci úhrady,

děkujeme Vám.

Reakce spotřebitele

Publikováno
26.10.2017 18:39, před 6 lety


Jiříí Kolář

jestli jste společnost, která jedná fér, tak bych se chtěl dohodnout na částce, kterou si ponecháte, protože souhlasím, že jsem si členství nezrušil a věděl jsem, že členství bude obnoveno.
Po několikáté ale opakuji, že jsem nikde neviděl ani dobu, ani částku a předpokládal jsem, že to bude stejné období a stejná cena.

A nebo jste tedy podvodníci, kteří to na lidi zkouší a domluvit se nechcete?
V tom případě tuto záležitost předám dál na www.evropskyspotrebitel.cz , protože opět opakuji, cítím se podveden, cenou i dobou, na kterou jste mnou zaplacený měsíc "obnovili"

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.10.2017 11:13, před 6 lety

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitele reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
1.11.2017 10:01, před 6 lety

ID: SL2KPP99


Dobrý den.

Rádi bychom Vám nabídli zkrácení Vašeho stávajícího VIP členství na období dvou (2) měsíců v alikvotní ceně 798 Kč a refundaci ve výši 1596 Kč.

Děkujeme Vám a přejeme Vám hezký den.

Reakce spotřebitele

Publikováno
1.11.2017 20:44, před 6 lety


Jiříí Kolář

Myslím, že tohle zní rozumně pro obě strany, takže s tímto návrhem souhlasím.
Nevím, jestli stále máte mé informace k účtu?
Jakmile obdržím tuto částku zpět, uzavřu tuto stížnost.
Děkuji,
Kolář

Reakce společnosti

Publikováno
2.11.2017 15:43, před 6 lety

ID: SL2KPP99


Přejeme Vám dobrý den.

Členský poplatek v celkové výši 1596 Kč byl již k dnešnímu dni, t.j. 02.11.2017, refundovaný na Váš účet.

Vaše VIP členství je platné do: 14.11.2017, po uvedeném datu NEBUDE prodloužené.

Uzavření stížnosti

Publikováno
5.11.2017 12:54, před 6 lety


Jiříí Kolář

Hodnocení:

Komentář: Děkuji dTestu, nakonec i cdate k vcelku rozumnému řešení, i když na společnost mám samozřejmě svůj názor, oni to ví a každý kdo cdate použil to také ví.