Společnost


BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Počet nahlášených stížností:95
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

58%
42%
Toto skore je založeno na 43 stížnostech.

#18715Nevracení přeplatku

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 10 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
21.10.2017, před 2 lety

Kateřina Kráslová

Znění stížnosti

Dobrý den,
po smrti otce, ukončila matka u Bohemia Energy dodávku plynu a elektřiny(byla psána na otce), vše bylo řešeno přes nového dodavatele EON. K 6.7.2017 došlo k převodu a ukončení smlouvy s Bohemia Energy. Během července přišlo vyúčtování s přeplatkem, splatným složenkou k 31.8.2017.Když ani během září nic nepřišlo, volala matka na Bohemia Energy a dozvěděla se, že musí ještě doložit "Usnesení o pozůstalosti", které sice bylo i součástí dokladů na základě kterých EON smlouvu ukončoval, nicméně jsme jí doložili mejlem znovu. To bylo 17.9.2017. Již je to měsíc a stále se nic neděje. nechápu kde je problém. Navíc je zvláštní, že kdyby se maminka sama neozvala, nikdo ji ani nebude informovat, že je potřeba něco doložit.


Požadované řešení

Vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.11.2017 08:15, před 2 lety

Přeplatek za plyn a elektřinu patří do aktiv pozůstalosti - § 171 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (ZŘS), neboť se jedná o pohledávku, která vznikla po smrti otce, avšak má svůj původ ve smlouvě, které byla uzavřena za jeho života. V takovém případě je potřeba, aby bylo dědické řízení ukončeno rozhodnutím o dědictví ve smyslu § 184 an. ZŘS, které určí, kterým dědicům náleží práva z oné pohledávky.

Pokud společnost nevrátila přeplatek v ujednaném termínu, ocitá se v prodlení. Spotřebitelka v takovém případě může žádat vyplacení přeplatku ihned a navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Nebyl-li přeplatek vyplacen včas, může spotřebitelka také uplatnit reklamaci. V takovém případě je společnost povinna reklamaci vyřídit a písemně informovat spotřebitelku o vyřízení reklamace do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

Reakce společnosti

Publikováno
1.11.2017 11:04, před 2 lety

Vážená paní Kráslová,

dovoluji si Vás tímto informovat, že přeplatek ve výši 4.029 Kč z vyúčtování VS 1711233473, 1721127120 Vám bude vyplacen převodem na bankovní účet č. 670100-2212693880/6210, a to do 14.11.2017.
Omlouváme se za prodlevu ve vyplacení přeplatku po zesnulém Vladimíru Faitlovi, která byla způsobena pochybením lidského faktoru.

S úctou

Lenka Trefná

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.12.2017 09:09, před 2 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Kateřina Kráslová

Uzavření stížnosti

Publikováno
1.12.2017 19:43, před 2 lety

Hodnocení: