Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1451
Z toho za letošní rok:1011
Stále v řešení:173
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

73%
27%
Toto skore je založeno na 396 stížnostech.

#18810Strhnutí částky za VIP členství

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 11 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
25.10.2017, před rokem

Pavel Neumann

Znění stížnosti

Dobrý den ,registroval jsem se u dané společnosti a po zaplacení zkušebního období jsem nepředpokládal že nemají jen tak bez mého souhlasu možnost strhávat z mého účtu další prostředky ,dnes mi bylo odečteno 2247,-
Chtěl bych okamžitě zrušit VIP členství a vrátit uvedenou částku a to hlavně vzhledem k celkem nepřehledné části kde se podmínky potvrzují.


Produkt

VIP členství


Požadované řešení

Chtěl bych okamžitě zrušit VIP členství a vrátit uvedenou částku a to hlavně vzhledem k celkem nepřehledné části kde se podmínky potvrzují.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.10.2017 15:09, před rokem

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, obsahují obchodní podmínky automatickou prolongaci. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď. Výpověď je účinná jejím doručením a spotřebitel má v takovém případě právo na vrácení poměrné části zaplacených peněžních prostředků za dané období.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Reakce společnosti

Publikováno
27.10.2017 13:07, před rokem

ID: S7KXBB37


Přejeme Vám dobrý den.

Mějte prosím na paměti, že jste souhlasil s Všeobecnými obchodními podmínkami be2 (VOP), kterých součástí jsou také informace související s prodloužením Vašeho VIP členství, zakoupeného k datu: 25/09/2017. Prolongace je uvedená i na platební stránce, v rámci které jste si své VIP členství zvolil a uhradil a také na potvrzení o realizaci úhrady.

VIP členství je prodloužené v případě, že klient své VIP členství včas a řádně nevypoví. Výpověď VIP členství je potřebné uskutečnit nejpozději 4 dny před datem vypršení uhrazeného období (t.j. 4 dny před prodloužením VIP členství).

Jelikož nebyla z Vaší strany zaznamenaná žádná snaha o včasné a řádné vypovězení Vašeho VIP členství, bylo toto – v souladu s VOP – prodloužené.

Pokud došlo z naší strany k omylu a Výpověď jste nám v stanovené výpovědní lhůtě zaslal (prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu), přepošlete nám prosím svůj výpovědní email, kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení Pošty o odeslání Výpovědi formou dopisu.

Děkujeme Vám.


Pavel Neumann

Reakce spotřebitele

Publikováno
27.10.2017 16:06, před rokem

Dobrý den,
vůbec jsem hlavně nevěděl že bude smlouva automaticky prodloužena. Je to napsáno skrytě v nějakých podmínkách, kam mě opravdu nenapadlo nahlížet. O vstupu do VIP jsem si taktéž nevšiml, jelikož zprávy od Be2 mi chodily do Spamu. Jakmile jsem se chtěl odhlásit, bylo už pozdě. V každém případě jsem už dávno nevyužíval služeb, protože mi chodily samé nesmysly. Znovu opakuji, že jsem chtěl členství na měsíc, které jsem si řádně zaplatil. O tom, že hned posléze budu muset platit 2247 korun nikde nebyla ani zmínka a ani bych s ničím takovým nesouhlasil. Nikdy jsem se s ničím podobným nesetkal. Vždy, když mám něco někam platit, jsem o věci řádně inforomován a hlavně s ní souhlasím a sám zaplatím. Tady jsem s žádnou platbou nesouhlasil. Přijde mi to jako jeden velký podvod na spotřebitele. Přece nebudu platit za něco, co jsem nechtěl. Žádám o vymazání profilu a všech mých dat které jsem poskytl.

Reakce společnosti

Publikováno
30.10.2017 14:01, před rokem

ID: S7KXBB37


Přejeme Vám dobrý den.

Viz prosím informace a screenshot-y, uvedené v rámci předešlého komentáře ze dne 27.10.2017 - data, související s realizací prolongace hrazeného členství, jsou součástí Všeobecných obchodních podmínek, platebních stránek a Potvrzení o realizaci úhrady, které Vám bylo odeslané prostřednictvím emailové komunikace ihned po uskutečnění platby.


Pavel Neumann

Reakce spotřebitele

Publikováno
30.10.2017 15:53, před rokem

Dobrý den ,screenshot-y samozřejmě nemám ,ale 27.10. jsem vám posílal výpověď na kterou mi do dnešního dne nebyl schopen nikdo odpovědět,nepřipadá mi to úplně normální jednání.

Reakce společnosti

Publikováno
31.10.2017 13:21, před rokem

ID: S7KXBB37


Dobrý den.

Reakce na Váš email ze dne 25.10.2017 (t.j. potvrzení výpovědi Vašeho VIP členství) Vám byla ze strany Zákaznickéhe centra be2 zaslaná ke dni 27.10.2017 - viz prosím přiložený Screenshot.


Pavel Neumann

Reakce spotřebitele

Publikováno
31.10.2017 14:37, před rokem

Dobrý den ,nechápu co z toho plyne jedná se mi o částku 2247,-

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.10.2017 21:30, před rokem

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitele reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
1.11.2017 10:40, před rokem

ID: S7KXBB37


Dobrý den.

Potvrzením výpovědi VIP členství jste byl informován, že po vypršení Vašeho stávajícího VIP členství již toto nebude opětovně prodloužené.


Pavel Neumann

Reakce spotřebitele

Publikováno
1.11.2017 11:54, před rokem

Dobrý den,žádné VIP členství jsem nechtěl ani nechci za 2247,-Nebyl jsem o tom řádně informován .Jde o podvod jak je patrné že zde řešících sporů.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.11.2017 14:39, před rokem

Stížnost opětovně přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitele reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
6.11.2017 16:37, před rokem

ID: S7KXBB37


Dobrý den.

Detaily, související s informacemi ohledně ralizace prodlužování Vašeho VIP členství, byly specifikované v rámci komentáře ze dne 27.10.2017.

Prolongace VIP členství je součástí Všeobecných obchodních podmínek be2 (sekce 8), stránky s volbou produktu a platební stránky, jakož i potvrzení o realizaci úhrady, zaslaného prostřednictvím emailové komunikace ke dni platby za VIP členství.

Děkujeme Vám.


Pavel Neumann

Reakce spotřebitele

Publikováno
6.11.2017 17:29, před rokem

Dobrý den.

Prostřednictvím e-mailové komunikace jsem nemohl nic potvrdit ,jelikož to že jste mi posílali nějaké emaily jsem zjistil až po strhnutí peněz,protože veškere emaily od vás mám ve spamu a opravdu mě nenapadlo něco tam hledat.
Byl bych velice potěšen ,kdyby jste se k tomuto problémů postavili férově.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.11.2017 11:03, před rokem

Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala o automatické prolongaci členství. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitele reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
10.11.2017 14:08, před rokem

ID: S7KXBB37


Dobrý den.

Potvrzení o realizaci úhrady je emailovým potvrzením ze strany be2, souvisejícím s realizací platby za hrazené (VIP) členství a jeho eventuálním prodloužením - v rámci tohoto není ze strany klienta potřebné cokoliv potvrzovat.

V případě, že si přejete kopii daného potvrzení přeposlat, kontaktujte prosím zákaznický servis be2 prostřednictvím emailové adresy zakaznickyservis@be2.cz, jelikož toto obsahuje citlivá data (t.j. Vaši emailovou adresu) a není jej možné na stránce dTest zveřejnit.


Pavel Neumann

Reakce spotřebitele

Publikováno
12.11.2017 20:15, před rokem

Dobrý den ,takže není žádná možnost jak dostat alespoň poměrnou část prostředků zpět?

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.11.2017 16:33, před rokem

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitele reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
15.11.2017 14:11, před rokem

ID: S7KXBB37


Dobrý den.

Jako ústřetový krok z naší strany bychom Vám rádi nabídli zkrácení Vašeho stávajícího VIP členství na období jednoho měsíce v alikvotní ceně 749 Kč a refundaci v celkové výši 1498 Kč.

Děkujeme Vám za zpětnou reakci.


Pavel Neumann

Reakce spotřebitele

Publikováno
15.11.2017 22:24, před rokem

Dobrý den ,souhlasím a děkuji za vstřícný krok.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.11.2017 07:17, před rokem

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitele reagovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.12.2017 09:17, před rokem

Od spotřebitele jsme obdrželi následující vyjádření:

Dobrý den ,už jsem podal jednu stížnost na tuto společnost ,došlo k tomu že společnost slíbila určitou refundaci ,bohužel k ničemu takovému nedošlo a společnost přestala uplně komunikovat.

Reakce společnosti

Publikováno
1.12.2017 09:51, před rokem

ID: S7KXBB37


Dobrý den.

Za opožděnou reakci z naší strany se Vám úpřimně omlouváme - notifikace v souvislosti Vaším komentářem se žel cestou do našeho systému 'zatoulala'.

Členský poplatek v celkové výši 1498 Kč byl k dnešnímu dni, t.j. 01.12.2017, refundovaný na Váš účet.

Přejeme Vám hezký den.


Pavel Neumann

Uzavření stížnosti

Publikováno
6.12.2017 11:32, před rokem

Hodnocení:

Komentář: Děkuji všem co pracují se stížnostmi od spotřebitelů,bez vás bychom byli v mnoha případech bezmocní.

Díky všem.