Společnost


Petr Doskočil

Počet nahlášených stížností:16
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#18926Nedodání zboží ani vrácení zaplacené částky

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

13 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
31.10.2017, před 2 lety

Petr Frančík

Znění stížnosti

Praha 31.10.2017

majitel společnosti :
Petr Doskočil
Miličova 919
566 01 Vysoké Mýto

Dne 14.8.2017 jsem si objednal u společnosti Supermobel a týž den i zaplatil 4.760 kč za postel zn. KALA a doposud tj. 12 týdnů po zadání výše uvedeného zboží jsem toto neobdržel,tudíž jsem několikrát telefonicky i e-mailem žádal vysvětlení a nakonec přistoupil ke zrušení objednávky s požadavkem vrácení zaplacené částky a to do pěti dnů. Do dnešního dne tj. 31.10.2017 mi nebyla částka vrácena a ani podáno náležité vysvětlení PROČ !
Z tohoto důvodu jsem poslal dne 24.10.2017 majiteli výše uvedené společnosti doporučený dopis se žádostí o zrušení objednávky a vrácení zaplacené částky,do pěti dnů s upozorněním,že pokud se tak nestane podám na něj trestní oznámení,doposud nemám žádnou odpověď ani vrácenou částku !!

Petr Frančík


Produkt

postel KALA


Požadované řešení

Donutit tuto společnost k vrácení zaplacené 4.760,- kč a zabránění jí v tomto způsobu podnikání a udělení náležité pokuty.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.11.2017 05:26, před 2 lety

Kupní smlouva byla uzavřena a prodávající má povinnost dodat objednané zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Jestliže zboží nedodá ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu spotřebitelem, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit podle § 1978 občanského zákoníku.

To znamená, že spotřebitel má právo prodávajícího upozornit, že nedodal zboží včas a poskytnout prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží s tím, že pokud v této lhůtě nebude zboží dodáno, lhůta již nebude prodloužena a bude platit, že marným uplynutím lhůty spotřebitel od smlouvy odstoupil (§ 1978 odst. 2 obč. zák.). Byl-li prodávající kupujícím několikrát bezvýsledně vyzván k dodání zboží, lze takovou výzvu považovat za stanovení dodatečné lhůty.

Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, který nepodléhá souhlasu druhé strany. Odstoupením se smlouva od počátku ruší, účastníci si mají vzájemně vrátit to, co si poskytli (záloha apod.).

Pokud prodejce nesplní svůj závazek ve sjednané lhůtě, nastávají pro něj právní důsledky prodlení dlužníka s plněním závazku. Dlužník v prodlení dále odpovídá za škodu, která tímto prodlením může vzniknout věřiteli.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za správní delikt. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.11.2017 14:52, před 2 lety

Spotřebitel nás informoval, že se případ podařilo vyřešit smírnou cestou. Stížnost proto uzavíráme.