Společnost


FAST ČR, a.s.

Počet nahlášených stížností:53
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#18927Odstoupení od kupní smlouvy z důvodu, že zboží nebylo opraveno do 30 - ti dnů od podání reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 13 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
31.10.2017, před rokem

Veronika Pöschlová

Znění stížnosti

Dne 25.12.2015 jsme na provozovně Planeo Elektro v Č.Budějovicích zakoupili Espresso Eam 29.660SB. Dne 20.08. 2017 jsme kávovar reklamovali na prodejně v Č.Budějovicích, neboť si mlýnek nebral kávová zrnka, nemlel kávu a na displeji byla hláška, že se má doplnit káva i přesto, že byl zásobník plný.( vlastním video záznam). Dne 18.9.2017 tedy 29.den nám z prodejny poslali sms, že si můžeme kávovar opravený vyzvednout. Kávovar jsme si vyzvedli, ale hned doma jsme zjistili, že vykazuje naprosto stejnou vadu. Servis na něj prováděl dle reklam.protokolu potažení kamenů u mlýnku, vyčistění mlýnku a následnou zkoušku kávovaru. Volala jsem ihned večer na prodejnu a domluvila se, že ráno kávovar dovezu zpět. 21.9.2017 jsem se dostavila opět na prodejnu a projevila jsem nesouhlas s vyřízením reklamace a požadovala jsem odstranění vady v původní lhůtě 30 dní od podání reklamace - tedy od 20.8.2017. Nebylo mi vyhověno a to i přesto, že vada se projevila, při zkoušení kávovaru na prodejně, včetně změny hrubosti mletí. Kompletní balení kávovaru jsem tedy zaslala na centrálu společnosti, žádala jsem odstranění závady v původní lhůtě 30dní. Následně jsem zaslala i odstoupení od kupní smlouvy pro překročení lhůty k vyřízení reklamace, požadovala jsem vrácení částky 24 990Kč, kterou jsme za kávovar zaplatili. Nikdo se nám písemně neozval až do 19.10.2017, kdy mi paní Š. oznámila, že reklamace byla vyřízená dne vyzvednutím kávovaru 18.9.2017 a že daná vada se kterou jsem kávovar poslala na centrálu společnosti nebyla zjištěna, že nefunkčnost mletí byla způsobena chybným nastavením mlýnku dle autor.opravny PH servis. Požadovaná platba, kterou jsem za kávovar zaplatila, doposud nedorazila. I přesto, že jsem 16.10.2017 poslala na centrálu společnosti předžalobní výzvu.


Produkt

kávovar Espresso Etam 29.660SB zn.Delonghi


Požadované řešení

Za nedodržení lhůty k vyřízení reklamace odstupuji od koupě daného produktu a požaduji vrácení částky 24 990Kč, kterou jsem za přístroj zaplatila.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.11.2017 17:09, před rokem

Prodávající má povinnost vyřídit reklamaci řádně a včas. Pokud tak neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy a spotřebitelka má právo od smlouvy odstoupit. Třiceti denní lhůta na vyřízení reklamace včetně opravy věci počíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla uplatněna reklamace.

Byla-li reklamace uznána jako oprávněná, musí prodávající vadu odstranit. Pokud tak prodávající neučiní, nevyřídil reklamaci řádně. Pokud vada nebyla během reklamace odstraněna, jedná se o podstatné porušení smlouvy, a jak již bylo výše zmíněno, spotřebitelka má právo od smlouvy odstoupit. Tento nárok je nutné uplatnit u prodávajícího. Další informace k tomuto tématu a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3281/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-pro-marne-uplynuti-lhuty-k-vyrizeni-reklamace.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.12.2017 04:00, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.