Společnost


Interdate S.A.

Počet nahlášených stížností:681
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

82%
18%
Toto skore je založeno na 151 stížnostech.

#18957Odstoupeni od VIP učtu a smazání účtu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 den 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.11.2017, před 6 lety

Robert Lombart

Znění stížnosti

Dobrý den, prosím o pomoc v odstoupení od VIP účtu a celkového smazání účtu. ID účtu je MXPKOO48
Předem děkuji


Produkt

id profilu MXPKOO48


Požadované řešení

Zrušení VIP účtu a zrušení účtu jako takového.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.11.2017 10:45, před 6 lety

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti Interdate S.A. (dále jen VOP) se placený smluvní vztah na určité období automaticky prodlužuje o zvolené nebo uvedené období, pokud není 14 dní před uplynutím původního období vypovězen. Smluvní závazek je možné i poté vypovědět, spotřebitel však dle VOP nemá právo na vrácení platby, kterou již provedl. Výpověď lze zaslat ve stanovené výpovědní lhůtě prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu a jakožto důkaz o provedeném vypovězení smlouvy lze společnosti následně přeposlat výpovědní email, či kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení pošty o odeslání výpovědi formou dopisu.

Zásadní je tedy smlouvu řádně ukončit, a to výpovědí. Zkracuje-li však společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti. Pokud tedy společnost záměrně znemožňuje vypovězení smlouvy, nemůže se dožadovat toho, že právní vztah nebyl ze strany spotřebitele řádně ukončen. Pokud spotřebitel výpověď smlouvy zaslal společnosti prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat (např. formou uváděné emailové adresy nebo faxu), ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí společnosti prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení smlouvy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt z Lucemburska, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Podrobný formulář stížnosti je k dispozici na webových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz v záložce „Kontakty“. Ke stížnosti je třeba přiložit doklady, které má spotřebitel k dispozici, např. kopii smlouvy, e-mailovou komunikaci s prodávajícím.

Reakce společnosti

Publikováno
3.11.2017 15:34, před 6 lety

ID: MXPKOO48


Přejeme Vám dobrý den.

Odstoupení od smlouvy již žel není nárokovatelné, jelikož toto je možné uplatnit nejpozději do 14 dní od data uzavření smlouvy, které bylo v případě Vašeho VIP členství ke dni: 15/09/2017.

Svůj profil můžete vymazat kliknutím na kruhovou ikonu fotografie, následně na možnost "Nastavení" a "Smazat můj profil" – mějte však prosím na paměti, že tím nevyužijete své VIP členství.

Uzavření stížnosti

Publikováno
3.11.2017 17:05, před 6 lety


Robert Lombart

Hodnocení: