Společnost


DER Touristik CZ a.s.

Počet nahlášených stížností:206
Z toho za letošní rok:32
Stále v řešení:28
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#18975Let Hurgada - Praha QS 1235

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 9 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
02.11.2017, před 6 lety

tereza hájková

Znění stížnosti

Dobrý den,

dne 21. 10. 2017 jsme se s vámi vraceli z dovolené v Hurgadě. Na let QS 1235 nám byla přidělena místa 14 F a 14 E. Tato sedadla jsou přímo před nouzovým východem z letadla a proto nebylo možné po celou dobu letu tato sedadla sklopit do comfortní polohy. Na tuto skutečnost jsme nebyli předem ani poté upozorněni. Skutečnost nám byla vysvětlena až ve chvíli, kdy jsme tato sedadla chtěli použít. Nebylo možné nás přesadit a nebyla nám nabídnuta žádná kompenzace. Celý let jsme tedy strávili skrčeni v naprosto odlišných podmínkách od ostatních klientů a to i přes skutečnost, že jsme se poctivě k odbavení dostavili mezi prvními.
Dle směrnic EU máme nárok na poměrně vysoké odškodné od letecké společnosti. Vzhledem k tomu, že celý zájezd včetně samotného letu spadá do smlouvy s EXIM TOURS a. s. obracím se tudíž na vás k vyřízení této reklamace.

Dejte mi prosím vědět následující kroky,

S přáním hezkého dne

MgA. Tereza Hájková PhD.


Produkt

QS 1235 přidělena místa 14 F a 14 E


Požadované řešení

Adekvátní kompenzace dle směrnic EU


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.11.2017 17:19, před 6 lety

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, nenáleží spotřebitelce náhrada za snížení komfortu při cestování leteckou dopravou.

Neměl-li však zájezd vlastnosti, které spotřebitelka vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekávala (komfort letecké přepravy byl snížen), je vhodné uplatnit u pořadatele zájezdu reklamaci. Měl-li zájezd vadu a vytkla-li ji spotřebitelka bez zbytečného odkladu, má právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady.

Bude-li reklamace ze strany pořadatele zájezdu zamítnuta, má spotřebitelka možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.2.2018 18:42, před 6 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.