Společnost


DIREKTO s.r.o.

Počet nahlášených stížností:17
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#18998Chytré hodinky U8

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 8 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
03.11.2017, před 3 lety

Petr Matouš

Znění stížnosti

Nelze je dobít, nenaskočí ani ukazatel stavu baterie


Produkt

byly dodány sice včas, ale nefunkční


Požadované řešení

výměna za nové na vlastní náklady, fakturu přiložím


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.11.2017 08:50, před 3 lety

Spotřebitel by mohl v daném případě využít svého práva odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dní od převzetí zboží, musí o tom informovat prodávajícího (například prostřednictvím e-mailu). V případě soudního sporu by musel totiž spotřebitel prokázat, že od smlouvy odstoupil. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je možné vyhledat na webové adrese https://www.dtest.cz/clanek-3283/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-uzavrene-pres-internet-ci-po-telefonu.

Jakmile prodávající obdrží od spotřebitele informaci, že odstupuje od smlouvy, je prodávající povinen vrátit spotřebiteli bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy) všechny peněžní prostředky, které od spotřebitele na základě smlouvy přijal a to včetně nákladů na dodání zboží. Náklady na dodání se rovnají nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, které podnikatel nabízí (pokud si tedy spotřebitel vybral dražší způsob dodání - např. expresní, je podnikatel povinen vrátit spotřebiteli pouze tu část peněžních prostředků, která se rovná nejlevnějšímu způsobu dodání zboží; z logiky věci sem nepatří osobní odběr zboží). Spotřebitel může žádat náhradu nákladů vynaložených na vrácení zboží zpět podnikateli pouze v případě, pokud nebyl o své zákonné povinnosti předem poučen (například ustanovením v obchodních podmínkách, že v případě odstoupení od smlouvy ponese náklady na vrácení zboží on).

Pokud si však spotřebitel nepřeje vrátit peníze v rámci institutu odstoupení od smlouvy v rámci lhůty 14 dní a požaduje řešení v rámci reklamačního řízení, pak platí dle občanského zákoníku následující hierarchie nároků z vadného plnění. Má-li věc vady, může spotřebitel dle § 2169 odst. 1 občanského zákoníku požadovat po prodávajícím opravu věci nebo dodání nové věci. Žádat dodání nové věci je ale možné pouze, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, lze-li vadu věci snadným a jednoduchým způsobem opravit, pak má přednost tato oprava před výměnou za věc novou. Není-li to možné, může spotřebitel odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněžních prostředků. Místo výše uvedených způsobů nápravy může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu podle § 2169 odst. 3 občanského zákoníku.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.2.2018 18:50, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.