Společnost


MORION FILM, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#1907Neoprávněné vymáhání zaplacených faktur - opakované zasílání vymahačských e-mailů, naprosto nulová komunikace (neodpovídají na e-maily ani dopisy - ty se vracejí) )

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 měsíců 21 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
15.01.2014, před 6 lety

Miroslav Trojánek

Znění stížnosti

Společnost Morion Film s.r.o. nás cca od poloviny října obtěžuje neustálým zasíláním vymahačských e-mailů, které jsou ovšem naprosto neopodstatněné. Několikrát jsme se snažili na e-maily odpovídat a zároveň zasílat doporučené dopisy na adresu uvedenou v OR, ale všechny dopisy se nám vždy vrátily a na žádný z našich e-mailů nikdy nepřišla žádná odpověď.
Podstata problému je ta, že firma vymáhá faktury (16942 - Trojánek T. a 16941 - Trojánková V.), které byly prokazatelně uhrazeny již 8.7.2013.
Před registrací do výše uvedené firmy jsme uhradili předplatné paušálu (á 121,-Kč/měsíc) na 3 měsíce dopředu. Jednalo se o měsíce březen až květen. Bohužel ve faktuře za květen nebylo toto předplatné odečteno a tak jsme to urgovali v další faktuře. Dle tel.rozhovoru nám bylo sděleno, že se jedná o chybu na straně firmy a že můžeme faktury za červen uhradit tak, že si od fakturované částky sami odečteme uhrazené faktury. Toto naše jednání potvrzuje i níže uvedený text e-mailu. Je zde vidět komunikace mezi námi a firmou "E-kolektiv" - Morion Film.
Náš e-mail 6.7.2013: Vážení,v návaznosti na náš telefonický rozhovor při vyúčtování minulého měsíce (května) Vám oznamuji, že nám stále nebyly odečteny poslední zaplacené paušály, které jsme si předpláceli od března do května, a proto dnešní úhrady za měsíc červen provádím tak, že od všech fakturovaných částek odečítám 121,-Kč
Jedná se o faktury:
číslo fa původní Kč Kč po odečtení paušálu (za květen)
16942 131,- 10,- Trojánek Tomáš
16941 537,- 416,- Trojánková Věra
Prosím o potvrzení přijetí tohoto e-mailu a odsouhlasení mého jednání.S pozdravem M.Trojánek
Odpověď firmy Morion Film (E-kolektiv) 8.7.2013: Vážený pane Trojánku, potvrzujeme Vaše jednání. Hezký den Váš eKolektiv
Dnes přišly další e-maily s tímto textem: Váš aktuální dluh činí 2715.0 Kč. Uhraďte neprodleně na účet 2600135784/2010, VS: 2013101099, SS: 2636. Využijte poslední šance na úhradu bez zbytečných dalších nákladů vymahačských společností.eKolektiv
Druhý e-mail: má stejný text jen toto je jiné: Váš aktuální dluh činí 2309.0 Kč.Uhraďte neprodleně na účet 2600135784/2010, VS: 2013101099, SS: 2637.
Vzhledem k tomu, že stále trváme na tom, že vůči výše uvedené firmě nemáme žádné dluhy ani nedoplatky bychom byli rádi, kdyby jejich neoprávněné obtěžování okamžitě skončilo a firma nám písemně potvrdila, že žádné dluhy z naší strany nejsou a naopak nám vrátila 3x uhrazený depozit, který jsme platili před registrací - jedná se o necelé 3tisíce korun. O tyto depozity jsme také žádali a žádnou odpověď ani peníze jsme do dnešního dne neobrdželi.
Velice děkuji za vyřízení naší stížnosti.
Miroslav Trojánek


Produkt

Morion Film s.r.o. se zavázala poskytovat nám telekomunikační služby za zvýhodněné ceny. Před registrací jsme každý uhradili něco přes 900,-Kč jako vratnou kauci (3 osoby v domácnosti).


Požadované řešení

Vzhledem k tomu, že stále trváme na tom, že vůči výše uvedené firmě nemáme žádné dluhy ani nedoplatky bychom byli rádi, kdyby jejich neoprávněné obtěžování okamžitě skončilo a firma nám písemně potvrdila, že žádné dluhy z naší strany nejsou a naopak nám vrátila 3x uhrazený depozit, který jsme platili před registrací - jedná se o necelé 3tisíce korun. O tyto depozity jsme také žádali a žádnou odpověď ani peníze jsme do dnešního dne neobrdželi.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.2.2014 12:47, před 6 lety

V případě, že došlo k ukončení poskytování služby a zákazník vše dle smlouvy splnil, není společnost oprávněna od něho vymáhat další platby. Pokud byla ve smlouvě stanovena vratná kauce, která má být navrácena v případě řádného ukončení smlouvy, k čemuž dle nám dostupných informací došlo, má společnost povinnost ji v dané lhůtě zákazníkovi vrátit.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.8.2014 21:07, před 6 lety

Společnost MORION FILM, s.r.o. byla o podaných stížnostech informována. Bohužel doposud neprojevila zájem se ke stížnostem vyjádřit, proto jsme se rozhodli případy uzavřít z důvodu nereakce podnikatele.
Spotřebitelé mají nadále možnost pokračovat v řešení sporu v občanskoprávním řízení. Před samotným případným podáním žaloby doporučujeme zaslat společnosti předžalobní výzvu dle § 142a občanského soudního řádu.