Společnost


MORION FILM, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#1908Nevrácení uhrazených vratných depozitů

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 měsíců 21 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
15.01.2014, před 6 lety

Lucie Hladká

Znění stížnosti

Výše uvedená firma (někdy také známá jako E-Kolektiv) v loňském roce nabízela poskytování zvýhodněných telekomunikačních služeb. My s manželem jsme se k nim zaregistrovali a zaplatili 2x (manžel a já) vratný depozit vždy ve výši 968,-Kč - 26.1.2013 a 6.2.2013.
Následně nám byly zaslány sms karty a volání bylo umožněno. Vše fungovalo dobře až do okamžiku, kdy se začalo proslíchat, že firma krachuje a v blízké době budou služby ukončeny.
Manžel přestoupil k jinému operátorovi a spolu se zaslanou výpovědí na firmu zaslal i žádost o vrácení depozitu. Marně. Dopis se nám vrátil s tím, že ho nebylo možno doručit.
Já jsem byla registrována do konce působení firmy, ale svůj depozit jsem zpět ještě také nedostala.
Firmu jsme se snažili několikrát kontaktovat jak doporučeným dopisem (vždy se vrátili s tím, že se firma přestěhovala apod. - přesto, že jsme je posílali na adresu uvedenou v OR) tak několikrát e-maily.


Produkt

2x sim karta - poskytování tel.služeb.


Požadované řešení

Okamžité vrácení obou uhrazených depozitů na manželův bankovní účet, ze kterého byly depozity placeny.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.2.2014 13:00, před 6 lety

V obchodním rejstříku není ke společnost uvedno, že by byla v likvidaci či insolvenčním řízení. Z tohoto důvodu doporučujeme kontaktovat živnostenský úřad a rejstříkový soud, kteří dohlíží, aby podnikatelé na adresách uvedených v registrech fungovali. Zaslané dopisy se považují za doručené od prvního dne, kdy byly uloženy na poště, i přes to, že je společnost nepřevzala.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.8.2014 21:09, před 6 lety

Společnost MORION FILM, s.r.o. byla o podaných stížnostech informována. Bohužel doposud neprojevila zájem se ke stížnostem vyjádřit, proto jsme se rozhodli případy uzavřít z důvodu nereakce podnikatele.
Spotřebitelé mají nadále možnost pokračovat v řešení sporu v občanskoprávním řízení. Před samotným případným podáním žaloby doporučujeme zaslat společnosti předžalobní výzvu dle § 142a občanského soudního řádu.