Společnost


Allianz pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:81
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#19111Pojištovna odmítla ukončit smlouvu při změně vlastníka vozidla, trvá na splácení smlouvy, pojistné plnění v případě nehody však plnit odmítne

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 13 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
08.11.2017, před 5 lety

Petr Janecký

Znění stížnosti

V září 2017 jsem doplatil leasing automobilu, jehož podmínkou bylo i havarijní pojištění. S produktem jsem ale byl spokojen, a tak jsem se informoval na call centru společnosti Allianz, zda lze ve smlouvě pokračovat. Operátorka sdělila, že pokračovat nelze a že se změnou vlastníka zaniká i současná smlouva a je třeba uzavřít smlouvu novou. Nechal jsem si zpracovat cenové nabídky od různých společností a nakonec jsem podepsal novou smlouvu s konkurenční ČSOB. Operátorka mi také sdělila, že smlouvu mohu zrušit já nebo původní vlastník vozidla a to Essox s.r.o.. Jelikož jsem chtěl mít jistotu, že vše proběhne včas, rozhodl jsem se starou smlouvu ukončit sám a to přímo na pobočce. Pojištovacímu agentovi jsem předložil velký TP, kde bylo jasně vidět, ke kterému dni proběhla změna vlastníka vozidla. Sepsali jsme tedy žádost o ukončení pojištění a s dobrým pocitem jsem odcházel domů. Ku mému velkému překvapení mi do necelých dvou měsíců přišel dopis, že společnost Allianz mi pojistku vypoví až k říjnu 2018 a že již nyní dlužím za splátku pojistného. Prý jsem smlouvu nestihl ukončit v jakémsi šestinedělí. Se změnou vlastníka je však smlova neplatná a pojištovna v případě nehody odmítne uhradit jakékoliv pojistné plnění. Platit za pojistku však vyžaduje.


Produkt

Havarijní pojištění


Požadované řešení

Zrušení smlouvy k datu sepsání žádosti o zrušení.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.11.2017 11:44, před 5 lety

Byla-li pojistná smlouva vypovězena, zaniká pojištění ke konci pojistného období. Byla-li však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období. Pojištění tedy v takovém případě trvá za stejných podmínek do konce následujícího pojistného období (říjen 2018).

Podle Všeobecných pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidel společnosti Allianz pojišťovna, a.s. (publikovaných na webových stránkách https://online.allianz.cz/file/1294) pojištění vozidla nezaniká, pokud dojde ke změně vlastnictví. Práva a povinnosti vyplývající z pojistné smlouvy pro původního vlastníka vozidla přecházejí na nového vlastníka. Pojištění trvá dále za stejných podmínek a pojistník je povinen seznámit pojištěného s obsahem pojistné smlouvy.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.2.2018 22:03, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.