Společnost


ENVONA s.r.o.

Počet nahlášených stížností:97
Z toho za letošní rok:79
Stále v řešení:14
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

25%
75%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#19144Ukončení smlouvy s Envonou s.r.o.

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

24 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.11.2017, před rokem

Jaroslava Vlková

Znění stížnosti

Mého otce (87 let) navštívil doma jednatel společnosti Envona s.r.o. pan Kepert a sepsal s ním Přihlášku k výběrovému řízení pro domácnosti a firmy. To bylo 24. 6. 2017. Slíbil mu nejnižší ceny energií, že mu pošlou návrh, a že když s ním bude otec souhlasit, tak zařídí přechod k vybranému dodavateli energií. Jenže přišla rovnou smlouva s novým dodavatelem (Centropol). V této fázi jsme se teprve dozvěděli o uzavřené smlouvě. Čtrnáctidenní lhůta na odstoupení byla už promeškaná. Nová smlouva, která měla začít až v lednu 2018, se nám jevila jako nevýhodná. Rozhodli jsme se smlouvu vypovědět.Otec mi udělil plnou moc k úkonům týkajících se změn dodavatelů energií.Sám toho již není schopen.
7. 8. 2017 jsem vypověděla smlouvu s novým dodavatelem Centropol, se stávajícími dodavateli energií BE,Vemex a také se společností Envona s.r.o.
Společnosti Envona s.r.o. jsem poslala doporučený dopis a email s odstoupením od Přihlášky k výběrovému řízení, a žádala jsem o písemné vyjádření. Společnost ale nereagovala.
V žádosti o ukončení smlouvy jsem argumentovala tím, že otec dostatečně neporozuměl Přihlášce, nevěděl, že panu jednateli podepsal plnou moc, nebyl informován o možnosti do 14. dnů odstoupit od smlouvy, ani o sankci 3000 Kč při nedodržení podmínek. Nebyl mu zanechán tiskopis k odstoupení od Přihlášky. Tiskopis, který sním jednatel Envony vyplnil, byl velmi špatně vytištěný a tudíž i velmi špatně čitelný. Text: Platnost Přihlášky, odstoupení, výpověď byl napsán velmi malými písmenky, neostrý a konce řádků nedotištěné.
Aby už nemohlo docházet k takovýmto situacím s prodejci energií, rozhodli jsme se převést odběrná místa energií na mě, coby spolumajitelku nemovitosti. Druhou spolumajitelkou je moje sestra.
Odběrná místa jsou tedy převedena na mě a mám smlouvu s novým dodavatelem energií.
Jenže 23.10.2017 se Envona ozvala otci, a vedoucí oddělení zákaznické péče paní Dušková mu sdělila, že smlouva není ukončena a hrozí pokuta 3000Kč.
Spojila jsem se s paní Duškovou (tenkrát to ještě šlo, asi ještě neznala můj telefon), a ona mi slíbila rychlou odpověď(do druhého dne). Ale od té doby jeden telefon nikdo nezvedá, druhý je nedostupný, na email nikdo neodpovídá.


Produkt

Přihláška k výběrovému řízení , sjednaná na 2 roky s automatickým prodlužováním.


Požadované řešení

Ukončení Přihlášky k výběrovému řízení bez sankce.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.11.2017 08:29, před rokem

Podnikatel má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Dozor nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více o podání na www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy.

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.12.2017 09:22, před rokem

Spotřebitelka nás informovala, že se případ podařilo vyřešit smírnou cestou. Stížnost proto uzavíráme.