Společnost


Allianz pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:81
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#19146Oprava notebooku

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 1 den 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.11.2017, před 5 lety

Zuzana Skalická

Znění stížnosti

Od 27.7.2017 jsem měla v autorizovaném servisu na posouzení notebook . Několikrát jsem urgovala i jen informaci jak to vypadá.V servisu byli ochotni.Přibližně po měsíci mi řekli, že s pojišťovnou jednali a škoda se jim zdála vysoká.Mě na pojišťovně stále tvrdili, že čekají na vyjádření z opravny.Těsně před ukončením 90 denní lhůty a po urgencích mi přišlo zamítavé vyjádření.A konec.A co bude dál? Kde je notebook? Nevím proč si člověk zadává dodatečné připojištění.A hlavně mi vadí nekorektní jednání pracovníka pojišťovny.Žádám ó prošetření celè události.S pozdravem Zuzana Skalická,


Produkt

Notebook C517025895CZE


Požadované řešení

Oprava notebooku,


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.11.2017 09:24, před 5 lety

Práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny v pojistných podmínkách. Spotřebitel by si měl pozorně přečíst znění všeobecných pojistných podmínek, které se vztahují na zakoupený pojistný produkt.

Šetření pojistné události je skončeno sdělením jeho výsledku osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění. Spotřebitel může následně požádat o zdůvodnění zamítnutí pojistného plnění. Toto zdůvodnění musí být v písemné formě a mělo by z něho být jasné, proč bylo pojistné plnění zamítnuto. Pokud spotřebitel se zdůvodněním nesouhlasí, je vhodné proti výsledku šetření pojistné události uplatnit u pojišťovny stížnost. Nebude-li spotřebitel se stížností úspěšný, má možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů.

K mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou) v neživotním pojištění je příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné dohledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se spotřebitelce nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.2.2018 17:49, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.