Společnost


Balamia s.r.o. "v likvidaci"

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#1919Nepravdivá informace o čistotě vody v domácnosti

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

7 měsíců 23 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.01.2014, před 7 lety

Jarmila Klímová

Znění stížnosti

Na telefonický dotaz z "vodárny" zda můžou přijít přezkoumat vodu jsem souhlasila ,elektrolyzou či něčím podobným se voda zbarvila do hnědozelena a po přesvědčování o závadě vody jsem souhlasila s čističkou PURE za 20000Kč.Další den na OHS a Vodárně mě ujistili,že je u nás jedna z nejčistších vod.Napsala jsem 3 doporučené dopisy ale vrátily se zpět a na telefonu je záznamník.Č


Produkt

Čistička vody 1 kus PURA 5 v ceně 19.990Kč


Požadované řešení

Chci vrátit čističku prodejci.Chci, aby ji přišli demontovat pracovníci této firmy.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.1.2014 10:57, před 7 lety

V případě, že bylo řádně od smlouvy odstoupeno - tj. zasláno písemně na adresu prodejce dle § 57 občanského zákoníku, má spotřebitel nárok na navrácení již uhrazených částek. Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, který pro jeho platnost není třeba odsouhlasit prodejcem.
Zároveň platí, dle § 14 zákona o spotřebitelském úvěru, že spotřebitel není povinný hradit v případě odstoupení od kupní smlouvu úvěr do doby, než prodejce vrátí uhrazenou kupní cenu jemu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.9.2014 14:42, před 6 lety

Společnost Balamia s.r.o. byla zrušena a nyní probíhá její likvidace. Stížnost jsme nuceni z tohoto důvodu uzavřít. Spotřebitelé by nyní měli uplatnit svou pohledávku u likvidátora, který je zapsán v obchodním rejstříku. Likvidátor činí jménem společnosti jen úkony směřující k likvidaci společnosti. Při výkonu této působnosti plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje společnost před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků a vykonává práva společnosti.

Likvidátor má povinnost oznámit vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům. Zároveň je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit nejméně dvakrát za sebou s alespoň dvoutýdenním časovým odstupem rozhodnutí o zrušení společnosti s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce. Dle nám dostupných informací tato povinnost splněna nebyla. Nicméně spotřebitelé mohou pohledávku uplatnit až do zániku společnosti, tj. výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

Likvidátor, který porušuje své povinnosti, může být odvolán soudem na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem.