Společnost


Interdate S.A.

Počet nahlášených stížností:681
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

82%
18%
Toto skore je založeno na 151 stížnostech.

#19208Vymáhání prdloužení VIP registrace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 dny 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.11.2017, před 6 lety

Josef Šulc

Znění stížnosti

Přišla mi výzva a následně upomínka ze serveru C-date ohledně platby 3.286Kč k prodloužení VIP členství. Upřímně si už ani nevzpomenu, jestli jsem vůbec někdy nějakou platbu platil a kdy jsem se registroval. Jestli tedy nečerpají z pouhé čisté registrace? Každopádně bych rád smazal profil, ke kterému mě nechtějí vůbec pustit z důvodu chybějící platby a to ani k základnímu/neplacenému účtu.


Požadované řešení

Žádám o zrušení veškerých registrací k předmětnému účtu na seznamce c-date a urychlené férové narovnání a vypořádání se


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.11.2017 13:11, před 6 lety

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti Interdate S.A. (dále jen VOP) se placený smluvní vztah na určité období automaticky prodlužuje o zvolené nebo uvedené období, pokud není 14 dní před uplynutím původního období vypovězen. Smluvní závazek je možné i poté vypovědět, spotřebitel však dle VOP nemá právo na vrácení platby, kterou již provedl. Výpověď lze zaslat ve stanovené výpovědní lhůtě prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu a jakožto důkaz o provedeném vypovězení smlouvy lze společnosti následně přeposlat výpovědní email, či kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení pošty o odeslání výpovědi formou dopisu.

Pokud spotřebitel výpověď smlouvy zaslal společnosti prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat (např. formou uváděné emailové adresy nebo faxu), ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí společnosti prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení smlouvy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt z Lucemburska, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Reakce společnosti

Publikováno
14.11.2017 16:33, před 6 lety

ID: MU6Z4K68


Přejeme Vám dobrý den.

Mějte prosím na paměti, že jste souhlasil s Všeobecnými obchodními podmínkami C-date (VOP), kterých součástí jsou také informace související s prodloužením Vašeho VIP členství, zakoupeného k datu: 04/11/2015. Prolongace je uvedená i na platební stránce, v rámci které jste si své VIP členství zvolil a uhradil a také na potvrzení o realizaci úhrady.

VIP členství je prodloužené v případě, že klient své VIP členství včas a řádně nevypoví. Výpověď VIP členství je potřebné uskutečnit nejpozději 4 dny před datem vypršení uhrazeného období (t.j. 4 dny před prodloužením VIP členství).

Jelikož nebyla z Vaší strany zaznamenaná žádná snaha o včasné a řádné vypovězení Vašeho VIP členství, bylo toto – v souladu s VOP – prodloužené.

Pokud došlo z naší strany k omylu a Výpověď jste nám v stanovené výpovědní lhůtě zaslal (prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu), přepošlete nám prosím svůj výpovědní email, kopii potvzení o odeslání FAX-u či potvrzení Pošty o odeslání Výpovědi formou dopisu.

Děkujeme Vám.

Reakce spotřebitele

Publikováno
14.11.2017 19:11, před 6 lety


Josef Šulc

Taky zdravím,
žádám tedy znovu C-DATE o zrušení veškerých registrací k předmětnému účtu na seznamce c-date a urychlené férové narovnání a vypořádání se, zvlášť opakuji a zdůrazňuji, že přístup k mému účtu mi byl odepřen! Proto žádám o zaslání k předmětnému účtu a emailu (zveřejněno pouze pro potřeby D-Test a C-Date) nejnižší možnou částku k narovnání sporu a zároveň žádám o odstoupení ze smluvního vztahu.
Děkuji

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.11.2017 07:35, před 6 lety

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitele reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
15.11.2017 12:59, před 6 lety

ID: MU6Z4K68


Dobrý den.

Přístup k profilu s hrazenými službami Vám byl zamezený z důvodu, že tyto služby nebyly z Vaší strany uhrazené.

Tímto Vám potvrzujeme, že prodlužování Vašeho VIP členství bylo již zrušené. Profil samotný bude možné vymazat jakmile bude dlužný poplatek, který je v rámci daného profilu evidovaný, (v plné výši) uhrazený.

Reakce spotřebitele

Publikováno
16.11.2017 19:25, před 6 lety


Josef Šulc

Dnes bylo uhrazeno! Upřímně lituji své chyby, však jsem dospělý a nějak se s tím zželím. Každopádně si myslím, že C-date a předváděčky pro seniory bych zahrnul do stejné kategorie ... Děláte si hezkou reklamu mezi námi, chybujícími. Mějte hezký den!

Vřelé díky patří DTESTu za tuto poradnu!