Společnost


Nordic Telecom s.r.o.

Počet nahlášených stížností:38
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#19221Volání ven-závada

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 21 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
14.11.2017, před 11 měsíci

Josef Vosyka

Znění stížnosti

Vážení, zdravím. Nejde nám volání ven. U jedné linky/1a2/ se po vytočení čísla ozve- nemáte oprávnění k tomuto směru, u té druhé je obsazovací tón. Včera jsem vybavil mail na kontaktní adresu - info@nordictelecom.cz a dosud nepřišla odpověď. Ani na mnou uvedené číslo 490500716 se nikdo neozval. Prosím, pomozte nám tuto závažnou závadu okamžitě řešit, Děkuji. Vosyka


Produkt

Jedná se o přístroj Aligátor fungující jako pevná linka.


Požadované řešení

Okamžitě zjednat nápravu aktivitou z Vaší strany.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.11.2017 10:18, před 11 měsíci

Nebylo-li možné službu využít nebo ji využít jen částečně, kvůli závadě na straně operátora, je operátor povinen zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě se zákazníkem zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem.

Zákazník by měl v souladu s § 64 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích službu u operátora reklamovat a žádat nápravu (požadovat přiměřené snížení ceny nebo zajištění služby náhradním způsobem). Společnost je povinna vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Doručení vyřízení reklamace musí být provedeno prokazatelným způsobem.

V případě, že společnost reklamaci zamítne nebo uplyne lhůta pro její vyřízení, může se zákazník do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace (nebo uplynutí lhůty pro její vyřízení) obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Reakce společnosti

Publikováno
15.11.2017 08:48, před 11 měsíci

Reklamaci zákazníka naše společnost přijala a aktuálně řeší technické oddělení. Operátor technického oddělení již zákazníka kontaktoval a řeší technickou závadu, kterou se snaží odstranit. O dalším postupu bude zákazník ještě dnes informován.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.12.2017 19:00, před 10 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Josef Vosyka

Reakce spotřebitele

Publikováno
23.12.2017 14:17, před 10 měsíci

Vážení,děkuji za Vaši zprávu a přeji hezké vánoční svátky. Operátor Nordic Telecom stále řeší naši reklamaci bez jakéhokoli kontaktu s námi. Reklamace byla podána na poště v Hořicích 21.11. a její vyřízení je již na hranici 30 dnú. Jsme z toho dost nešťastni, protože pevné linky v komunikačním styku naprosto převládají.
Prosíme Vás o neodkladnou pomoc v této záležitosti. Děkujeme. Vosyka

Reakce společnosti

Publikováno
2.1.2018 11:27, před 10 měsíci

Situace zákazníka byla prověřena a zaurgována. Obratem byl zákazník o kladném vyřízení reklamace informován.

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.1.2018 14:12, před 10 měsíci

Spotřebitel nás informoval, že se případ podařilo vyřešit smírnou cestou, stížnost proto uzavíráme.