Společnost


Nordic Telecom s.r.o.

Počet nahlášených stížností:28
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

60%
40%
Toto skore je založeno na 5 stížnostech.

#19221Volání ven-závada

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

3 dny 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.11.2017, před 4 dny

Josef Vosyka

Znění stížnosti

Vážení, zdravím. Nejde nám volání ven. U jedné linky/1a2/ se po vytočení čísla ozve- nemáte oprávnění k tomuto směru, u té druhé je obsazovací tón. Včera jsem vybavil mail na kontaktní adresu - info@nordictelecom.cz a dosud nepřišla odpověď. Ani na mnou uvedené číslo 490500716 se nikdo neozval. Prosím, pomozte nám tuto závažnou závadu okamžitě řešit, Děkuji. Vosyka


Produkt

Jedná se o přístroj Aligátor fungující jako pevná linka.


Požadované řešení

Okamžitě zjednat nápravu aktivitou z Vaší strany.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.11.2017 10:18, před 4 dny

Nebylo-li možné službu využít nebo ji využít jen částečně, kvůli závadě na straně operátora, je operátor povinen zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě se zákazníkem zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem.

Zákazník by měl v souladu s § 64 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích službu u operátora reklamovat a žádat nápravu (požadovat přiměřené snížení ceny nebo zajištění služby náhradním způsobem). Společnost je povinna vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Doručení vyřízení reklamace musí být provedeno prokazatelným způsobem.

V případě, že společnost reklamaci zamítne nebo uplyne lhůta pro její vyřízení, může se zákazník do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace (nebo uplynutí lhůty pro její vyřízení) obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Reakce společnosti

Publikováno
15.11.2017 08:48, před 3 dny

Reklamaci zákazníka naše společnost přijala a aktuálně řeší technické oddělení. Operátor technického oddělení již zákazníka kontaktoval a řeší technickou závadu, kterou se snaží odstranit. O dalším postupu bude zákazník ještě dnes informován.

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.