Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1295
Z toho za letošní rok:855
Stále v řešení:191
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

74%
26%
Toto skore je založeno na 358 stížnostech.

#19224Zrušení VIP prémiového účtu a vrácení neoprávněného poplatku

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 30 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.11.2017, před 11 měsíci

Růžena Matyášová

Znění stížnosti

Znění stížnosti

Nelze najít na vašich stránkách zrušení statusu V.I.P. !
Chci zrušit svůj profil !
Neoprávněně mi strhli 2247 kč aniž bych o tom věděla.


Produkt

Nechci dále využívat služeb seznamky be2 !


Požadované řešení

Požadované řešení

Chci zrušit svůj profil !
Nechci dále využívat služeb seznamky be2 !

Požadované řešení

Ukončení, a vyřešení situace.
Jinak se to bude řešit právní cestou.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.11.2017 11:01, před 11 měsíci

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, obsahují obchodní podmínky automatickou prolongaci. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď. Výpověď je účinná jejím doručením a spotřebitel má v takovém případě právo na vrácení poměrné části zaplacených peněžních prostředků za dané období.

Pokud spotřebitel výpověď placeného členství ve stanovené výpovědní lhůtě zašle prokazatelnou formou například prostřednictvím společností uváděné emailové adresy: zakaznickyservis@be2.cz či faxu, popřípadě se pokoušel zaslat, ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí přeposlat společnosti znovu výpovědní email, popřípadě fax, a tím prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení VIP statusu v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti. Zkracuje-li společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti. Pokud tedy společnost záměrně znemožňuje vypovězení smlouvy, nemůže se dožadovat toho, že právní vztah nebyl ze strany spotřebitele řádně ukončen.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Reakce společnosti

Publikováno
14.11.2017 16:51, před 11 měsíci

ID: KGNLPO98


Přejeme Vám dobrý den, paní Matyášová.

Mějte prosím na paměti, že jste souhlasila s Všeobecnými obchodními podmínkami Academic singles (VOP), kterých součástí jsou také informace související s prodloužením Vašeho VIP členství, zakoupeného k datu: 12/10/2017. Prolongace je uvedená i na platební stránce, v rámci které jste si své VIP členství zvolila a uhradila a také na potvrzení o realizaci úhrady.

VIP členství je prodloužené v případě, že klient své VIP členství včas a řádně nevypoví. Výpověď VIP členství je potřebné uskutečnit nejpozději 4 dny před datem vypršení uhrazeného období (t.j. 4 dny před prodloužením VIP členství).

Jelikož nebyla z Vaší strany zaznamenaná žádná snaha o včasné a řádné vypovězení Vašeho VIP členství, bylo toto – v souladu s VOP – prodloužené.

Pokud došlo z naší strany k omylu a Výpověď jste nám v stanovené výpovědní lhůtě zaslala (prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu), přepošlete nám prosím svůj výpovědní email, kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení Pošty o odeslání Výpovědi formou dopisu, děkujeme Vám.

.....................................................................................

Prodlužování Vašeho VIP členství bylo již zrušené.

Vaše VIP členství je platné do 12/02/2018 – po uvedeném datu nebude prodloužené.

Svůj profil můžete vymazat kliknutím na kruhovou ikonu fotografie, následně na možnost "Nastavení" a "Smazat můj profil" – mějte však prosím na paměti, že tím nevyužijete své VIP členství.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.12.2017 13:15, před 10 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.1.2018 07:59, před 9 měsíci

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.