Společnost


Ateli, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:269
Z toho za letošní rok:41
Stále v řešení:42
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

74%
26%
Toto skore je založeno na 50 stížnostech.

#19309Nedodané zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 26 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
17.11.2017, před rokem

Marta Pavlů

Znění stížnosti

Dne 3.11.2017 jsem si objednala led obojek s kytičkou číslo objednávky 100893008. Tak se ptám, kdy mi toto zboží bude dodáno ? Kdybych věděla, že s tím budou takové potíže tak jsem si tento obojek koupila jinde.
Můžete mi dát odpověď ?
Děkuji přeji pěkný den Pavlů


Požadované řešení

Můžete mi dát vědět, kdy toto zboží obdržím?


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.11.2017 10:05, před rokem

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

V případě, kdy lze usuzovat na to, že nedodání zaplaceného zboží není u daného e-shopu výjimečné, lze zvážit podání trestního oznámení. K případné trestní odpovědnosti pro trestný čin podvodu, popř. pro trestný čin poškozování spotřebitele se vyžaduje způsobení škody nikoli nepatrné (alespoň 5000,- Kč), je-li více poškozených způsobená škoda podnikatelem se sčítá. Trestní oznámení může spotřebitel podat na všech služebnách Policie ČR nebo na státním zastupitelství, a to písemně nebo ústně do protokolu. V rámci trestního oznámení je vhodné požádat úřady o informaci, jak bylo s oznámením naloženo. V této fázi je také vhodné vznést požadavek na náhradu škody vůči pachateli.

Reakce společnosti

Publikováno
8.1.2018 11:38, před rokem

Dobrý den,
velice nás mrzí, že Vám zboží nebylo doručeno, pokud jste kontaktovala náš zákaznický servis, jistě jste se dozvěděla, že lze podat reklamaci dodavateli, aby zboží odeslal znovu nebo je možné vrátit za nedoručené zboží peníze. Nikdo u nás tedy o peníze nepřijde, pokud zákazníci nechtějí již déle čekat na zboží (při podání reklamace), volí samozřejmě možnost vrácení peněz.

Hezký den přeje
Aneta J.
Zákaznický servis PoštovnéZDARMA.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.2.2018 23:27, před rokem

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.2.2018 15:35, před rokem

Spotřebitelka nám sdělila, že se případ podařilo vyřešit smírnou cestou. Stížnost proto uzavíráme.