Společnost


Balamia s.r.o. "v likvidaci"

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#1932Zakoupení čističky vody Balamia s.r.o.

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

7 měsíců 26 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
19.01.2014, před 7 lety

Dáša Veverková

Znění stížnosti

Přišli 2 pánové prý zaměstnanci české vodárenské na měření vody, zjistily že voda obsahuje hliník a jiné škodlivé látky a nabídli mi tu čističku, s tím že do životně budou vyměňovat zdarma filtry.Zaplatila jsem hotově 19900,00kč . Dodatečně jsem zjistila že voda s vodovodu je bez závad. napsala jsem jim dopis že byl to podfuk a žádám zpět peníze,ale dopis mě byl vrácen zpět.Zakoupeno dne25,10,2013 a 17.12.2013 jsem odeslala dopis . Mezitím jsem byla nemocná. Je mi 70 let a tak jsem se nechala napálit! adresa neplatná a telefon také vedoucí je prý pan Liška a ředitel Holzer praha10 v Dolině1515/1.Doufám že náprava bude sjednaná. Děkuji za pochopení Veverková Dáša


Produkt

čistička pura5 č sml.4790


Požadované řešení

Vrácení zpět produktu a vrácení peněz. Jelikož mě to bylo prodáno pod nepravdivými udaji.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.1.2014 14:21, před 7 lety

V případě, že je výrobek zakoupen mimo prostory obvyklé k podnikání lze odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí výrobku. Pokud prodejce neinformuje kupujícího o právu na odstoupení, je lhůta pro odstoupení dle § 57 zákona č. 40/1964 Sb., jeden rok. Zároveň lze dle nám dostupných informací uplatnit rozpor s kupní smlouvou pro nesoulad skutečných a propagovaných vlastností dle § 616 občanského zákoníku. Zároveň je možnost podání podnětu České obchodní inspekci pro užívání klamavých obchodních praktik.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.9.2014 14:43, před 6 lety

Společnost Balamia s.r.o. byla zrušena a nyní probíhá její likvidace. Stížnost jsme nuceni z tohoto důvodu uzavřít. Spotřebitelé by nyní měli uplatnit svou pohledávku u likvidátora, který je zapsán v obchodním rejstříku. Likvidátor činí jménem společnosti jen úkony směřující k likvidaci společnosti. Při výkonu této působnosti plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje společnost před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků a vykonává práva společnosti.

Likvidátor má povinnost oznámit vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům. Zároveň je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit nejméně dvakrát za sebou s alespoň dvoutýdenním časovým odstupem rozhodnutí o zrušení společnosti s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce. Dle nám dostupných informací tato povinnost splněna nebyla. Nicméně spotřebitelé mohou pohledávku uplatnit až do zániku společnosti, tj. výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

Likvidátor, který porušuje své povinnosti, může být odvolán soudem na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem.