Společnost


100MEGA Distribution s.r.o.

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#19377Neuznaná reklamace - nelze provést reset

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 21 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
21.11.2017, před 5 lety

Petr Vítek

Znění stížnosti

30.12.2016 jsem zakoupil přes eshop sestavu dveřního zvonku. Po dodání (6.1.2017), jsem dle návodu změnil implicitní heslo pro vstup do webové správy. Toto jsem zapomněl a následně zkoušel resetovat do původních hodnot dle návodu. Reset však nelze provést a prodejce se brání, že se nejedná o chybu zařízení a zamítl reklamaci. Několikrát jsem upozornil, že reklamuji nemožnost provést reset, nikoliv primární funkčnost zařízení.


Produkt

Dveřní stanice VTO 6210 B, SN 1H00EE7PAN00035


Požadované řešení

Žádám o bezplatné odstranění závady - provést reset zařízení a přesný popis, jak reset provést v případě, že bude do budoucna opět třeba.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.12.2017 12:51, před 5 lety

Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu v českém jazyce a aby byly srozumitelné.

Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Za porušení informační povinnosti hrozí prodávajícímu pokuta za přestupek a to až do výše 1 000 000,- Kč. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že porušil některou ze svých povinností, má možnost obrátit se s podnětem na Českou obchodní inspekci. Více informací o podání podnětu je možné vyhledat na https://www.coi.cz/podatelna/.

Pokud prodávající spotřebitele o způsobu použití věci řádně neinformoval, je odpovědný za poškození, které vzniklo v důsledku nesprávného použití věci. Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 3620/2008 se za vadu na věci považuje také poškození, ke kterému došlo v souvislosti s nesplněním informační povinnosti ze strany prodávajícího dle § 9 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.2.2018 19:36, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.